Πληροφορίες


Το Τμήμα απονέμει πτυχίο Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης που συνδυάζει δύο κατευθύνσεις: 

  • Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση και     
  • Κοινωνική εργασία

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες για τη διδασκαλία. Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν την επιλογή της κατεύθυνσής τους μετά από τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές. Παρόλα αυτά, αντιστοιχεί σε συνθήκες τακτικής μελέτης και προσαρμόζεται στο ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για βαθμολόγηση.

Αναφορές για μαθήματα που αποτελούν προϋπόθεση για άλλα μαθήματα βρίσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Υπάρχουν τρεις περίοδοι εξέτασης: Ιανουάριος / Φεβρουάριος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για τα δύο εξάμηνα (χειμώνα και άνοιξη) ενώ κατά τη διάρκεια του Ιουνίου μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε εξετάσεις για μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και κατά τη διάρκεια Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε εξετάσεις για μαθήματα χειμερινό εξάμηνο.

Μετά την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου μαθημάτων (δηλαδή οκτώ εξάμηνα σπουδών), οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν επανειλημμένα σε εξετάσεις για κάθε μάθημα που έχουν αποτύχει πριν, ανεξάρτητα από το εξάμηνο που διδάσκουν κανονικά αυτά τα μαθήματα (απόφαση της Γερουσίας, 23/474 / 9-2-95). Η αξιολόγηση των σπουδαστών βασίζεται σε γραπτές και / ή προφορικές εξετάσεις, σε εργασίες μαθημάτων και σε περιοδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το νόμο, μετά την ολοκλήρωση των έξι ετών σπουδών (δηλαδή τα τέσσερα χρόνια του κανονικού κύκλου μαθημάτων συν δύο επιπλέον χρόνια), οι σπουδαστές δεν είναι πλέον επιλέξιμοι για οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης, όπως ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. υποτροφίες που βασίζονται σε υποτροφίες και δάνεια που ελέγχονται από τις επιδόσεις και το εισόδημα. δωρεάν γεύματα και διαμονή. δωρεάν εγχειρίδια και μελέτη υλικού και επιδότηση μεταφοράς.