Ερευνητικά Προγράμματα


Πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα (υπεύθυνη καθ. Μ. Πετμεζίδου, κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής)

2001, έρευνα με θέμα: «Ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης προνοιακών δομών και δράσεων» – Χρηματοδότηση: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

2002,έρευνα με θέμα: «Μοντέλο δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού» – Χρηματοδότηση: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

002-2005, συμμετοχή στο consortium για το έργο: «European thematic network on indicators of social quality» – Χρηματοδότηση: Directorate General for Research of the European Commission και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ίδρυμα συντονισμού: European Foundation on Social Quality (Amsterdam).

Εκθέσεις – Δημοσιεύσεις (με βάση τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών)

Πετμεζίδου Μ. 2001: Διερεύνηση και επιλογή μεταβλητών για τον προσδιορισμό δεικτών απόδοσης προνοιακών δομών και δράσεων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης /Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα.

Πετμεζίδου Μ., Καλλινικάκη Θ. και Παπαθεοδώρου Χ. 2002: Μοντέλο δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Έκθεση Α’ Φάσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης /Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα.

Petmesidou M.Polyzoidis P. 2005: The social quality perspective and indicators in the case of Greece, The European Journal of Social Quality, Vol. 5, No.1-2.