Διοικητικό Προσωπικό


Γραμματέας:
Μέκος Κωνσταντίνος
τηλ. (30) 25310 39409,
fax: (30) 25310
e-mail: kmekos@kom.duth.gr

Φοιτητικά
Τηλ: 25310 39412
Fax: 25310 39442

Πρωτόκολλο
Τηλ: 25310 39421