Master Program


PhD research students

 • Marianthi Dafouli
 • Barbara Delaporta
 • Evita Evaggelou
 • Stavros Fragos
 • Eirini Katsama
 • Ekaterini Laina
 • Chrissoula Markousi
 • Lambrini Bresta
 • Georgia Psaltou
 • Evgenia Moukanou
 • Petros Triantos
 • Kalliroi Giannopoulou
 • Eirini Stamouli
 • Adam Sofia
 • Andronikou Andri
 • Karantzi Anastasia
 • Kassapoglou Anna
 • Lissandropoulou Olga
 • Maroufof Michaela-Anthia
 • Bogdanis Georgios
 • Fillippidis Georgios
 • Kallinikakis Ioannis
 • Katsiani Olga
 • Kountouras Georgios
 • Souftas Dimitrios
 • Anastassopoulos Nikolaos
 • Oikonomou Aikaterini
 • Mavridis Simeon
 • Moisidou Aggeliki
 • Hondromatidou Kiriaki
 • Kontakos Stavros
 • Koros Dimitrios
 • Mavromati Athanasia
 • Argiriou Aikaterini-Sotiria
 • Karagianni Grammatoula
 • Kaltsidou Despoina
 • Fotou Eleni