Όνομα: Βιδάλη Σοφία / Vidali Sophia
Τίτλος/Θέση: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2531039411
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
01604 Crime Policy And Globalization 5 No
00202 Criminology Auditorium Thursday 09:00-12:00 6 No
10604 European Union Policies (From Market To Solidarity)
02603 Law and Delinquency 5 No