Όνομα: Σέρμπος Σωτήρης / Serbos Sotiris
Τίτλος/Θέση:
Τμήμα:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~sermpos

Βιογραφικό

Dr. Sotiris Serbos is Assistant Professor in International Politics at Democritus University of Thrace and Research Fellowat Jean Monnet European Centre of Excellence of the University of Athens, in Greece. Born in Thessaloniki in 1976, he graduated as full-scholarship student of Anatolia College. He studied International Relations at the University of Macedonia (BA), the London School of Economics & Political Science (MSc) and the National &Kapodistrian University of Athens (PhD).

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
01802 Foreign Policy Analysis
10302 International Relations In South-Eastern Europe
10202 Introduction to International Relations
00304 The European Union's Institutions And Core Functions 6 No