Όνομα: Τσέργας Νικόλαος / Tsergas Nikolaos
Τίτλος/Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 25310-39375
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~ntsergas

Βιογραφικό

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
10601 Art in Social Work
10504 Counseling 5
02501 Developmental Psychology 5 No
10201 Introduction to Psychology
00403 Social Psychology 5 No