Όνομα: Πουλόπουλος Χαράλαμπος / Poulopoulos Charalampos
Τίτλος/Θέση: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2531039404
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό

Charalampos Poulopoulos is Professor of Social Work at the Department of Social Administration and Political Science, Democritus University of Thrace. He started to work in the drug addiction treatment field in 1983 and he was appointed director of Therapy Centre for Dependent Individuals (KETHEA, http://www.kethea.gr) from 1995 to 2013. Dr. Poulopouloswasamemberoftheteamthatdesigned, developedandimplementedGreek Therapeutic Communities for drug addicts together with prevention, early intervention and social re-integration programmes.

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
10703 Effects Of The Socio-Economic Crisis On Social Care 5
02704 Social Work In The Addictions 5 No
02602 Social Work With Groups 5 No