Όνομα: Μελά Αγλαϊα / Mela Lia
Τίτλος/Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 25310-39406
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~amela

Βιογραφικό

Contemporary practical philosophy, classic and modern liberalism, republicanism, communitarianism, constructivism, theories of justice, philosophical anthropology, theories of virtues. Future research goals: Philosophy of Civilization, Enlightenment, Romanticism, Philosophy of Right.

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
01703 Contemporary Political Thought 5