Όνομα: -
Τίτλος/Θέση:
Τμήμα:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
00204 Civil And Social Rights 6
10705 Economics Of Social Insurance 5
01503 Economics of Social Protection 5 No
10607 European Area Of Freedom And Citizenship 5
10802 European Institutions and European Integration 5 No
01601 Family, Gender And Social Policy 5 No
01801 Inequality, Poverty and Social Exclusion 5 No
01604 International Environmental Policy 5 No
10506 International Political Economy 5
10406 Political Economy
01601 Political Theory I
02502 Practice I
02503 Practice II
02801 Practice III 5 No
02802 Practice IV
02701 Psychopathology 5 No
10101 Security and Human Rights
10603 Social Demography 5
10502 Social Entrepreneurship, Social And Political Marketing
10104 Society and The Environment
02504 Special Issues of Methods And Techniques Of intervention I
02505 Special Issues of Methods And Techniques Of Intervention II
02803 Special Issues Of Substantiated And Clinical Practice I
02804 Special Issues Of Substantiated And Clinical Practice II
10602 Theoritical And Empirical Analysis Of Economic Inequality