Διοίκηση και οργάνωση των υπηρεσιών υγείας


Η8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ [ΤΩΝ] ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF HEALTH SERVICES (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional: Social Administration and Policy, Optional: Political Science)

Νικόλαος Πολύζος, Καθηγητής / Nikolaos Polyzos, Professor

https://socadm.duth.gr/author/npolyzos/, npolyzos@socadm.duth.gr

website:https://socadm.duth.gr/courses/mpa-500-theories-of-public-administration-and-democratic-governance/

e-class: https://elearning.socadm.duth.gr/moodle/

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της υγείας και των υπηρεσιών υγείας (ΥΥ), που οδηγούν στην αναγκαιότητα της οργάνωσης και της εκπαίδευσης στα αντικείμενα αυτά. Η προσφορά και η ζήτηση για ΥΥ οδηγούν στην περαιτέρω ανάλυση για τις μορφές φροντίδας υγείας, με έμφαση στο σχεδιασμό τους και τη διοίκηση στο σύγχρονο νοσοκομείο, καθώς και τη χρηματοδότησή τους. Εξετάζονται τρόποι μέτρησης του νοσοκομειακού προϊόντος και διοίκησης ανθρώπινων πόρων του. Ειδικά θέματα υγιεινής της εργασίας, τεχνολογίας της υγείας, αποζημιώσεων προμηθευτών, ποιότητας και αξιολόγησης αποτελούν ζητήματα ενδιαφέροντος. Παράλληλα,  η μελέτη εστιάζεται στις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες προκειμένου να περιγραφούν και αναλυθούν τα νοσοκομειακά υπο-συστήματα, κ.λπ.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας

 • Περιγραφή και περιεχόμενο
 • Προσφορά – Ζήτηση – Σχεδιασμός
 • Μέτρηση – Αξιολόγηση

ΙΙ. Οργάνωση Συστημάτων Υγείας

 • Μορφές και σχήματα
 • Βαθμίδες Περίθαλψης
 • Οικονομικές Σχέσεις
 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας, τεχνολογίας, ποιότητας, κ.λπ.

ΙΙΙ. Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείου

 • Όργανα Διοίκησης και Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Διοικητικές και Οικονομικές Διαδικασίες και Λειτουργίες
 • Δείκτες και Αξιολόγηση

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει:

(α) να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις έννοιες της υγείας, του συστήματος υγείας και των υπηρεσιών υγείας, όσον αφορά και τις βασικές αρχές της διοίκησης.

(β) να περιγράφουν ένα σύστημα υγείας και μια οργανωτική δομή μιας υπηρεσίας υγείας, για να είναι αποδοτική η χρήση των πόρων, με έμφαση στους ανθρώπινους.

(γ) να είναι σε θέση να αναφέρονται σε βασικούς δείκτες αξιολόγησης και ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, όπως και σε άλλα ειδικά θέματα.

(δ) να διαθέτουν τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να αναγνωρίζουν τις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες και λειτουργίες ενός νοσοκομείου.

 

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση θεμάτων ή ασκήσεων στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Κατά περίπτωση σχετική εργασία (προηγείται σχετική ανακοίνωση).

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

 • Πολύζος Ν., 2014, Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Λιαρόπουλος Λ., 2007, Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις
 • Γούλα Α., 2007, Διοίκηση και Διαχείριση Νοσοκομείου, Εκδ. Παπαζήση

Πρόσθετη:

 • Wolper L., 2001, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Health Care Administration). Mediforce.
 • Πολύζος Ν., 2007, Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Μονάδων Υγείας), Εκδ. Διόνικος

Οι παρουσιάσεις μαθημάτων διατίθενται στη βάση δεδομένων του τμήματός μας από «προπτυχιακά/ηλεκτρονικά μαθήματα»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *