Ψυχοπαθολογία


ΣΤ8 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ / PSYCHOPATHOLOGY (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Υποχρεωτικό: Κοινωνική Εργασία / Optional: Social Administration and Policy, Compulsory: Social Work)

Θεοφάνης Βορβολάκος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής) / Τheofanis Vorvolakos, Assistant Professor (Department of Medicine)

http://www.med.duth.gr/department/members/Vorvolakos.shtml, tvorvola@med.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση της ψυχοπαθολογίας της ανθρώπινης συμπεριφοράς και περιγράφονται βασικά στοιχεία για την κατανόηση της  ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου.

Αναπτύσσονται οι κυριότερες ψυχικές διαταραχές, η κλινική τους εικόνα και η αντιμετώπισή τους. Συζητείται επίσης εκτενώς ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στη σχέση τους με τους ψυχικά πάσχοντες και ειδικά ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο πλαίσιο βιοψυχοκοινωνικής θεώρησης της νόσου.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

  1. Στοιχεία ψυχοδυναμικής θεωρίας

Αναφορά σε βασικές αρχές της ψυχοδυναμικής θεωρίας που περιλαμβάνουν τα μοντέλα δόμησης της προσωπικότητας όπως αυτά περιγράφηκαν από τον S.Freud καθώς και αναφορά στους βασικούς Μηχανισμούς άμυνας που περιγράφονται από την αναλυτική θεωρία.

  1. Ανάπτυξη της προσωπικότητας-κύκλος ζωής

Περιγραφή των σημαντικότερων θεωριών για την δόμηση της προσωπικότητας και αναφορά στην ψυχολογική εξέλιξη του ατόμου από τη γέννηση έως το θάνατο του.

  1. Η ψυχιατρική συνέντευξη

Τεχνικές ψυχιατρικής συνέντευξης προκειμένου οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης και εκτίμησης της ψυχικής κατάστασης του ατόμου προκείμενου να μπορούν να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες που οδηγούν στην όποια κοινωνική κατάσταση στην οποία θα κληθούν να βοηθήσουν.

  1. Το ψυχιατρικό ιστορικό

Τεχνικές οι οποίες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να καταγράφουν με ακρίβεια και με τρόπο βοηθητικό προς τους άλλους επαγγελματίες την παρατήρηση που προκύπτει από την ψυχιατρική συνέντευξη.

  1. Εξέταση ψυχικών λειτουργιών

Εισαγωγή στις βασικές αρχές παρατήρησης της συμπεριφοράς και της εμφάνισης των ψυχικά ασθενών προκειμένου να υπάρχει ακρίβεια στην εκτίμηση της ψυχικής και νοητικής τους κατάστασης.

  1. Σχιζοφρενική διαταραχή

Περιγραφή των συμπτωμάτων της επιδημιολογίας της πρόγνωσης και της ψυχοκοινωνικής αντιμετώπισης της πιο βαρείας ψυχικής διαταραχής με έμφαση στη μείωση του στιγματισμού.

  1. Διαταραχές της διάθεσης

Περιγραφή των συμπτωμάτων της επιδημιολογίας της  πρόγνωσης και της ψυχοκοινωνικής αντιμετώπισης της συχνότερης ψυχικής διαταραχής που είναι η κατάθλιψη σε όλες τις μορφές της. Αναφορά και στις άλλες μορφές διαταραχών της διάθεσης.

  1. Αγχώδεις και σωματόμορφες διαταραχές

Περιγραφή των συμπτωμάτων της επιδημιολογίας της πρόγνωσης και της ψυχοκοινωνικής αντιμετώπισης όλων των αγχωδών διαταραχών

  1. Διαταραχές της διάθεσης

Περιγραφή των συμπτωμάτων της επιδημιολογίας της πρόγνωσης και της ψυχοκοινωνικής αντιμετώπισης του συνόλου των διαταραχών της διάθεσης σύμφωνα με το Αμερικανικό Ταξινομικό σύστημα. Έμφαση δίνεται στις πιο αναπηροποιητικές κύρια στην Αντικοινωνική και τη Μεταιχμιακή διαταραχή.

  1. Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες

Αναλυτική αναφορά στα φαινόμενα εξάρτησης, ανοχής και στέρησης γενικά. Αναφορά σε εξαρτησιογόνες ουσίες όσο αφορά την επιδημιολογία και τη στέρηση.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Βασικός στόχος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην αρχή της Βιοψυχοκοινωνικής αιτιολογίας των ψυχικών νόσων. Εξίσου βασική είναι η γνώση γύρω από τα βασικά φαινόμενα της Ψυχοπαθολογίας καθώς και τις τεχνικές αξιολόγησης τους. Επιπλέον πολύ βασική είναι και η καταπολέμηση του στίγματος και ο αποστιγματισμός των ψυχικών διαταραχών.

 

Αξιολόγηση:

1) Γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής

2) Προαιρετικά εκπόνηση ατομικών εργασιών έκτασης 2.500 λέξεων η οποία περιλαμβάνει και περίπου 10 βιβλιογραφικές αναφορές.  Υπάρχει η πιθανότητα αποστολής προς δημοσίευση κάποιων αξιόλογων.  Η  τελική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 80% από τις γραπτές εξετάσεις για αυτούς που έχουν παραδώσει εργασία με την προϋπόθεση ότι έχουν γράψει πάνω από τη βάση στα γραπτά. Για τους υπόλοιπους διαμορφώνεται κατά 100% από τα γραπτά.

 

Bιβλιογραφία:          

Βασική:

Μάνος, Ν., 1997. Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, University Studio Press, Θεσ/νίκη

Σολδάτος, Κ., και Λύκουρας, Λ., 2006. Σύγγραμμα ψυχιατρικής. Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

Σημειώσεις μαθήματος αναρτημένες στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεμάθησης e-class του τμήματος

Πρόσθετη:

Χαρτοκόλλης, Π., 1989. Εισαγωγή στην Ψυχιατρική, Θεμέλιο, Αθήνα

Kaplan and Sadock, 2000. Comprehensive Textbook of Psychiatry, Lippincott, Philadelphia, USA

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *