Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική πολιτική


Γ11 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / LOCAL GOVERNANCE AND SOCIAL POLICY (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional:  Social Administration and Policy, Optional: Political Science)

Χριστόφορος Σκαμνάκης, Επίκουρος Καθηγητής / Christoforos Skamnakis, Assistant Professor

cskamnak@socadm.duth.gr,https://socadm.duth.gr/author/cskamnak/

website: https://socadm.duth.gr/courses/τοπική-αυτοδιοίκηση-και-κοινωνική-πο/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση της συμβολής των φορέων της αυτοδιοίκησης στην οργάνωση μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. Ειδικά οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλουν -κατά περίπτωση- στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης λειτουργίας τους προκύπτουν μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην οργάνωση των κρατικών λειτουργιών, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, τη λειτουργία των δομών κοινωνικής πρόνοιας, τη διάταξη των παρεμβάσεων κοινωνικής προστασίας στο χώρο κ.α. Η διερεύνηση της σημασίας του υποεθνικού επιπέδου στην κοινωνική πολιτική συνιστά τον πυρήνα του μαθήματος. Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής διερευνώνται υπό το πρίσμα της δυναμικής σχέσης υποεθνικού -εθνικού- υπερεθνικού επιπέδου. Οι δυνατότητες και τα όρια, οι αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα των φορέων της αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής διερευνώνται ειδικότερα υπό την προοπτική ανάπτυξης υπερεθνικών συνεργασιών καθώς και της επιδίωξης κοινών στόχων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, ειδικότερα δε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρακτικές εφαρμογές  που αναλύονται αφορούν τις περιπτώσεις κρατών από τον Ευρωπαϊκό χώρο ενώ ειδικές αναφορές γίνονται στην ελληνική περίπτωση.

Περίγραμμα μαθήματος:

  1. I. Εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας, ο ρόλος του κράτους στο πλέγμα κοινωνικής ασφάλειας. Αρχή της επικουρικότητας στο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και αναφορά στις προσεγγίσεις για την ισχύ του σύγχρονου κράτους.
  2. II. Προσεγγίσεις ανάπτυξης των αυτοδιοικητικών θεσμών στο τοπικό επίπεδο, ταξινομήσεις των αποκεντρωμένων λειτουργιών των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Προσεγγίσεις για το σύγχρονο ρόλο της αυτοδιοίκησης.

III. Όροι συγκρότησης υποεθνικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας, θεσμοί υποεθνικής οργάνωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. IV. Η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης σε εθνικές δράσεις και ο ρόλος υπερεθνικών θεσμών στην οργάνωση μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο υποεθνικό επίπεδο.
  2. V. Χαρακτηριστικά των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο υποεθνικό επίπεδο. Η σύνδεση των θεσμών της αυτοδιοίκησης με παρεμβάσεις του κεντρικού κράτους.
  3. VI. Η θεσμική οργάνωση του υποεθνικού επιπέδου στην Ελλάδα, πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος του κράτους και της περιφερειακής οργάνωσης.

VII. Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στο υποεθνικό επίπεδο στην Ελλάδα, προγράμματα κοινωνικής προστασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει: (α) να έχουν γνώση για τη διάταξη των αυτοδιοικητικών θεσμών στον ευρωπαϊκό χώρο και την Ελλάδα, (β) να αναγνωρίζουν το περίγραμμα των αρμοδιοτήτων των φορέων της αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, (γ) να είναι σε θέση να αναφέρονται σε βασικές έννοιες όπως: Αυτοδιοίκηση, Τοπικό Κράτος, Κοινωνική Προστασία και Πρόνοια, (δ) να διαθέτουν τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να αναλύουν το ρόλο και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση με ελεύθερη ανάπτυξη ζητημάτων στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Κατά περίπτωση προφορική εξέταση (προηγείται σχετική ανακοίνωση)

Δυνατότητα εκπόνησης έως δέκα/εξάμηνο απαλλακτικών εργασιών

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Σκαμνάκης Χ. (2006), Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg.

Γεωργαντάς Η. (2002), Τοπικό κράτος και τοπικότητα. Στα ίχνη δύο συζητήσεων, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Πρόσθετη:

Amin, A. and Thrift, N. (2002) Cities: Reimagining the Urban. Oxford: Polity.

Castles, F. (2005) The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities. Oxford: Oxford University Press.

Griggs, J., Whitworth, A., Walker, R., McLennan, D.,and Noble, M. (2008) Person- or place- based policies to tackle disadvantage?: Not knowing what works. York: Joseph Rowntree Foundation.

Loughlin, J. (2005). ‘The regional question, subsidiarity and the future of Europe’, in S. Weatherill and U. Bernitz (eds.), The Role of Regions and Sub-national Actors in the European Union, Oxford: Hart.

Room, G (2008), «Multi-tiered international welfare systems», in Gough, I. and G. Wood,(eds) Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America, Cambridge: Cambridge University Press.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *