Συνταγματικοί θεσμοί


Γ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ / CONSTITUTIONAL INSTITUTIONS  (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional, Social Administration and Policy, Optional: Political Science)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής / Christos Morfakidis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/cmorfaki/, cmorfaki@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/συνταγματικοί-θεσμοί/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση των συνταγματικών κανόνων που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της έννομης πολιτειακής τάξης.

Με το μάθημα επιχειρείται η παρουσίαση των οργανωτικών βάσεων του πολιτεύματος και η λειτουργία των άμεσων οργάνων του Κράτους και συγκεκριμένα, του εκλογικού σώματος, της Βουλής, του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης, ενώ επίσης εξετάζεται το συνταγματικό πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και η οργάνωση των δικαστηρίων.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ø Η δημοκρατική αρχή στο ισχύον Σύνταγμα

Ø Η σχέση της δημοκρατικής αρχής με το αντιπροσωπευτικό σύστημα

Ø Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών

Ø Η κοινοβουλευτική αρχή

Ø Η αρχή του κράτους δικαίου

Ø Η αρχή του κοινωνικού κράτους

ΙΙ. ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ø Το Εκλογικό Σώμα

Ø Η Βουλή

Ø Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ø Η Κυβέρνηση

Ø Η Δικαστική εξουσία

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

(α) Να περιγράφουν το περιεχόμενο και τη λειτουργία των οργανωτικών βάσεων του πολιτεύματος – θεμελιωδών συνταγματικών αρχών.

(β) Να κατανοούν την διαλεκτική σχέση μεταξύ των ως άνω αρχών.

(γ) Να γνωρίζουν την σύνθεση και τις αρμοδιότητες των αμέσων οργάνων του Κράτους.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Χρυσανθάκης, Χ., 2007. Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου. Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Σπυρόπουλος, Φ., 2006. Εισαγωγή στο Συνταγματικό δίκαιο. Α΄ Έκδοση. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις: Αντ. Σάκκουλα

Πρόσθετη:

Μαυριάς, Κ., 2000. Συνταγματικό δίκαιο, Α΄ Έκδοση. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις: Αντ. Σάκκουλα

Χρυσόγονος, Κ., 2003. Συνταγματικό δίκαιο, Α΄  Έκδοση. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις: Σάκκουλα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *