Συγκριτική πολιτική ΙΙ


Ζ4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ / COMPARATIVE POLITICS II (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Χρύσανθος Τάσσης, Λέκτορας / Chryssanthos Tassis, Lecturer

https://socadm.duth.gr/author/ctassis/, ctassis@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/συγκριτική-πολιτική-ι-2/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Συγκριτική Πολιτική Ι. Σε αυτό το πλαίσιο, ύστερα από τα μεθοδολογικά συμπεράσματα του μαθήματος Συγκριτική Πολιτική Ι, το μάθημα θα επικεντρωθεί στην ανάλυση των διαφορετικών τάσεων που αναπτύσσονται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις διαφορετικές τάσεις που αναπτύσσονται στη σοσιαλιστική οικογένεια, στην διαφορετική ανάπτυξη των εργατικών σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, στην οργάνωση των Διεθνών, στην κρίση της Δεύτερης Διεθνούς κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στις διασπάσεις που ακολουθούν την επανάσταση στη Ρωσία με την εμφάνιση και ανάπτυξη των κομμουνιστικών κομμάτων. Θα μελετηθούν επίσης η μεταπολεμική συναίνεση της σοσιαλδημοκρατίας, το κίνημα του Μάη στη Γαλλία και τα γεγονότα στην Πράγα το 1968 και την ανάπτυξη του Ευρωκομμουνισμού.  Επίσης, έμφαση θα δοθεί στους πολιτικούς οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς των αναπτυσσόμενων χωρών που συνδέονται τόσο με την αποικιοκρατία, όσο και με την οικονομική και πολιτική εξάρτηση των χωρών από τις χώρες της καπιταλιστικής Δύσης και των κινημάτων της από-αποικιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν οι θεωρίες της εξάρτησης και οι επιρροές τους στην Ελλάδα και στη Λατινική Αμερική. Τέλος, θα αναλυθεί η στρατηγική της σοσιαλδημοκρατίας από το 1974 μέχρι σήμερα υπό τη νεοφιλελεύθερη επιρροή.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι.          Ορίζοντας την Αριστερά

ΙΙ.        Ο μαρξισμός και η Αριστερά

ΙΙΙ.       Η Δεύτερη Διεθνής και το ρήγμα του Πολέμου

ΙV.       Ο αναθεωρητισμός του Μπερνστάιν

  1. Οι επαναστάσεις στη Ρωσία και στη Γερμανία: τα κομμουνιστικά κόμματα

VΙ.       Η δημοκρατική ηγεμονία του Γκράμσι και ο Ιταλικός Κομμουνισμός

VII.      Ο Φασισμός και το λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία

VIII.    Η μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατία: Συναίνεση, κοινωνικό κράτος και κορπορατισμός

ΙΧ.       Ο Μάης του 1968 και η Άνοιξη της Πράγας: Ευρωκομμουνισμός

  1. Από-αποικιοποίηση και θεωρίες της εξάρτησης
  2. Κοινοβουλευτισμός και Δικτατορίες σε Νότια Ευρώπη και Λατινική Αμερική

ΧΙΙ.      Οι Θεωρίες της Εξάρτησης στην Ελλάδα: Η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ

ΧΙΙΙ.    Ο Τρίτος Δρόμος και ο σοσιαλισμός σε νεοφιλελεύθερους καιρούς

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-ήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν και να αναλύουν τις διαφορετικές τάσεις των εργατικών σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στην ιστορική τους πορεία.

(β) Να κατανοούν τις αλλαγές στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής με βάση τα κινήματα κατά της αποικιοποίησης και τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις των θεωριών της εξάρτησης και την επιρροή τους στη Λατινική Αμερική και στην Ελλάδα.

(γ) Να αναλύουν τις διαφορές των παραδοσιακών κομμουνιστικών κομμάτων με τα ευρωκομμουνιστικά κόμματα.

(δ) Να κατανοούν το ρόλο που διαδραμάτισαν ο Μάης του 1968 και η «Άνοιξη της Πράγας» στην αμφισβήτηση των παραδοσιακών κομμουνιστικών κομμάτων και στη μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατική συναίνεση

 

Αξιολόγηση:

Οι φοιτητές/-ήτριες θα βαθμολογηθούν με βάση τις τελικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Eley, G., 2010, Σφυρηλατώντας τη δημοκρατία, τ. Α, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Προαιρετική:

Άντερσον, Π., 1976, Ο δυτικός μαρξισμός, Αθήνα: εκδόσεις Κέδρος.

Baran, A.P., 1980, Η πολιτική οικονομία της σχεδιασμένη οικονομίας, Αθήνα: εκδόσεις Κάλβος.

Julliard, J., 2015, οι αριστερές της Γαλλίας, Αθήνα: εκδόσεις Πόλις.

Hobsbawm, E., 2011,  Πως να αλλάξουμε τον κόσμο: Μαρξ και μαρξισμός 1840-2011, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Καρίγιο, Σ., 1978,  Ευρωκομμουνισμός και κράτος, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Κάουτσκυ, Κ., 1985,  Η κοινωνική επανάσταση, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Κατσούλης, Η., (επιμ.), 2002, Νέα σοσιαλδημοκρατία: Περιεχόμενα πολιτική, θεσμοί, οργανωτικές δομές, Αθήνα: εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

McLellan, D., 2014, Ο Μαρξισμός μετά τον Μαρξ, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Magdoff, H., 2007, Αποικιοκρατία: Η Ευρωπαϊκή επέκταση μετά το 1763, Αθήνα: εκδόσεις Μελάνι.

Μάγκντοφ, Χ., 1977, Η εποχή του ιμπεριαλισμού, Αθήνα: εκδόσεις Μπουκουμάνης.

Martinussen, J., 2007, Κοινωνία, Κράτος, Αγορά: Θεωρίες της Ανάπτυξης, Αθήνα: εκδόσεις. Σαββάλας.

Μιτεράν, Φ., χχ., Ένας εφικτός σοσιαλισμός, Αθήνα: εκδόσεις Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος.

Μοσχονάς, Α., 2005, Παραδοσιακή και σύγχρονη Αριστερά: Ιστορικές καταβολές και θεωρητικές συσχετίσεις, Αθήνα: εκδόσεις Οδυσσέας.

Μουζέλης, Π. Ν., 2005, Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια: Ελλάδα, Βαλκάνια. Λατινική Αμερική, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Μπερλινγκουέρ, Ε., 1977,  Ιστορικός συμβιβασμός, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Μπέρμαν, Σ., 2014, Το πρωτείο της πολιτικής: Σοσιαλδημοκρατία και η Ευρώπη του 20ου αιώνα, Κρήτη: εκδόσεις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Μπερνστάιν, Ε., 1996, Οι προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό και τα καθήκοντα της σοσιαλδημοκρατίας, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Nicolic, M., (επιμ.), 1989, Ο σοσιαλισμός στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα, Αθήνα, εκδόσεις Κάλβος.

Πανταζόπουλος, Α., 2009, Ο μαρασμός της σοσιαλδημοκρατίας, Αθήνα: εκδόσεις Το Πέρασμα.

Παπανδρέου, Α., 2005, Κείμενα στο Monthly Review, Αθήνα: εκδόσεις The Monthly Review Imprint.

Πουλαντζάς, Ν., 2006: Η κρίση των δικτατοριών: Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αθήνα, εκδόσεις Θεμέλιο.

Πουλαντζάς, Ν., 2001, Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο,.

Σασούν, Ν., 2001, Εκατό χρόνια σοσιαλισμού, τ.2, Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη.

Sweezy, M. P., – Magdoff, H., «Η ίδρυση, οι συντελεστές και η πολιτική του Monthly Review”, Monthly Review, No. 60 (125), Δεκέμβριος, σελ. 16-69.

Schumpeter, J.A., 2006, Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Σουήζυ, Μ. Π., – Μπετελέμ, Σ., 1977,  Η μετάβαση στο σοσιαλισμό, Αθήνα: εκδόσεις Μπουκουμάνης.

Τάσσης, Χ., 2015, «Σοσιαλιστικά κόμματα και πολιτική καρτελοποίηση στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ», στο Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων: πολιτικές στρατηγικές επιλογές και προοπτικές,  Αθήνα: εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 89-102.

Τάσσης, Χ., 2009,  «Η επιρροή του Monthly Review στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ», Monthly Review, No. 60 (125), Δεκέμβριος, σελ. 122-142.

Foster, B. J., (επιμ.), 2006, Σοσιαλισμός για τον 21ο αιώνα, Αθήνα: εκδόσεις The Monthly Review Imprint.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *