Συγκριτική κοινωνική εργασία


Z15 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / COMPARATIVE SOCIAL WORK (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία / Optional: Social Administration and Policy, Optional: Social Work)

Αγάπη Κανδυλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Agapi Kandylaki, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/akandila/, akandila@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και η συγκριτική παρουσίαση προγραμματων κοινωνικής προστασίας και μοντέλων άσκησης κοινωνικής εργασίας από το διεθνή χώρο,  κυρίως των χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ. Παρουσιάζονται συγκριτικά τομείς άσκησης και προγράμματα παρέμβασης σε πεδία της κοινωνικής εργασίας όπως παιδική προστασία, προληψη και αντιμετώπιση ενδο-οικογενειακής βίας, παραβατικότητα, εξαρτήσεις, στην Τρίτη ηλικία και σε προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι.  Παρουσιάζονται και σχολιάζονται επίσης προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης και κοινωνικής εργασίας που δεν είναι οικεία στην Ελλάδα, όπως η κοινωνική παιδαγωγική, το μάνατζμεντ στην κοινωνική εργασία, η φεμινιστική κοινωνική εργασία, καθώς επίσης και μια συγκριτική παρουσίαση των προγραμματων παρέμβασης στις μουσουλμανικές μειονότητες στην ΕΕ. Δινεται επίσης έμφαση σε προγράμματα αξιολόγησης της κοινωνικιής εργασίας. Τέλος παρουσιάζονται προγράμματα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία από τον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο καθώς και οι ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζουν.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

  1. Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Πολιτική στην Ευρώπη
  2. Τομείς και κλάδοι άσκησης της Κοινωνικής εργασίας στην Ευρώπη
  3. Σχεδιασμός αξιολόγησης προγραμματων κονωνικής εργασίας
  4. Παιδική προστασία και κοινωνική φροντίδα στην Ευρώπη
  5. Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι στην ΕΕ
  6. Αντιμετώπιση βίας και παραβατικότητας ανηλίκων, συγκριτική μελέτη
  7. Προληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην ΕΕ
  8. Η εκπαίδευση της Κοινωνικής εργασίας (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές)

 

Αξιολόγηση:

To μάθημα εξετάζεται και βαθμολογείται με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Allufi – Pentini, A. & Lorenz, W, 1996, Anti-racist Social Work  with young people,  Russel House Publishing

Hetherington,  R., Cooper, A., Smith, Ph. and Wilford, G., 1997, Protecting Children: Messages from Europe,  Russel House Publishing

Shaw, I. and Lishman, J. (eds) 1999, Evaluation and Social Work Practice, Sage Publication

Van Ewijk, H. 2010,  European Social Policy and Social Work,  Routledge

Waldfogel, J. 2001, The Future of Child Protection,  Harvard University Press

Αρθρογραφία από περιοδικά ξενόγλωσσα όπως ενδεικτικά τα British Journal of Social Work,  Social Work in Europe, International Social Work  etc.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *