Στατιστική ανάλυση δεδομένων ΙΙ


ΣΤ10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ / INFORMATICS II: STATISTICAL DATA ANALYSIS II (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions)

Χαράλαμπος Τσαϊρίδης, Επίκουρος Καθηγητής / Charalampos Tsairidis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/xtsairid/, xtsairid@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Οι κύριοι στόχοι είναι η κατανόηση των σημαντικότερων μεθόδων και τεχνικών που βασίζονται στην επιστήμη της στατιστικής και οι οποίες σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ποιοτικές μεθόδους συμπληρώνουν την ερευνητική εργαλειοθήκη του σύγχρονου κοινωνικού επιστήμονα και ερευνητή. Το μάθημα αυτό, ως συνέχεια του μαθήματος Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι, βρίσκεται σε συναφή χώρο με αντίστοιχα μαθήματα θεωρίας, καθώς στόχος του είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις διαδικασίες δημιουργίας κοινωνικών θεωριών και υποθέσεων. Επιπλέον, η εξοικείωση με τις μεθόδους έρευνας επιτρέπει την κριτική αξιολόγηση ερευνητικών προσπαθειών και τον διαχωρισμό της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας από «έρευνες» που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. H εφαρμογή των σημαντικότερων στατιστικών μεθόδων και εργαλείων σε ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων θα γίνει με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων που αφορούν στη διερεύνηση και διατύπωση μέτρων και πολιτικών τόσο στον τομέα της Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής όσο και στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

  • Επεξεργασία δεδομένων – Στατιστικά μέτρα (Descriptive) – Explore – Test κανονικότητας (Test of normality).
  • Συσχετίσεις (Correlation) – Σύγκριση μέσων (Compare means).
  • Παραγοντική Ανάλυση (Factor analysis) – Αξιοπιστία (Reliability).

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές επεξεργάζονται δεδομένα στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και συντάσσουν εκθέσεις με τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιούν.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Προαιρετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (+20%).

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

  • Δημητριάδης, Ε. (2012). Στατιστικές Επιχειρήσεων με SPSS και LISREL. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Πρόσθετη:

  • Γναρδέλλης, Χαράλαμπος (2006). Ανάλυση Δεδομένων με το SPSS0 for Windows. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
  • Δαφέρμος, Βασίλειος (2011). Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας με το SPSS. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *