Πολιτική Φιλοσοφία Ι


Ε5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι / POLITICAL PHILOSOPHY I (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Θεόδωρος Γεωργίου, Καθηγητής / Theodoros Georgiou, Professor

https://socadm.duth.gr/author/tgeorgi, tgeorgio@polsci.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/πολιτική-φιλοσοφία-ι/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή του μαθήματος:

Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται σε θεματικό και επιστημολογικό επίπεδο οι θεωρίες της πολιτικής νεωτερικότητας, οι οποίες ερευνούν το πολιτικό και την πολιτική. ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επιστημολογική κατασκευή τους, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται ως θεωρίες στο ιστορικό και πραγματολογικό πλαίσιο των εκάστοτε κοινωνικών μορφών ζωής.

Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας αναλύονται οι ιστορικές επιδράσεις των θεωριών της πολιτικής νεωτερικότητας στις σύγχρονες έρευνες για το πολιτικό και την πολιτική. Επί πλέον αναπτύσσεται ο επιστημονικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορική πολιτική νεωτερικότητα και τη σύγχρονη ερευνητική διάγνωση του παρόντος.

Περίγραμμα μαθήματος:

Η κατασκευή των πολιτικών θεωριών της νεωτερικότητας.

Έννοιες του πολιτικού, της πολιτικής, του κράτους, του συμβολαίου, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης

Η ιστορικότητα των εννοιών της πολιτικής φιλοσοφίας και η επιστημολογική χρήση τους στη σύγχρονη έρευνα.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν ολοκληρωμένη και εποπτική γνώση για την ιστορική, επιστημολογική και θεματική εξέλιξη των εννοιών της πολιτικής φιλοσοφίας.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Θεόδωρος Γεωργίου (2004): Η φιλοσοφία ως κριτική κοινωνική θεωρία. Αθήνα, εκδ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πρόσθετη:

Alain Badiou, Pierre Bourdieu κ.ά. (επιμέλεια) (2014): Τι είναι λαός; Αθήνα, εκδόσεις του εικοστού πρώτου.

John Rawls (2007): Lectures on the History of Political Philosophy. Harvard College.

Charles Taylor (1991): Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας. Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΡΕΜΕΣ.

Carl Schmitt (1927): H έννοια του πολιτικού: Αθήνα, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ.

Quentin Skinner (1978): Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης. Αθήνα (2005), εκδ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *