Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ


Η2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ / POLITICAL PHILOSOPHY II (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Θεόδωρος Γεωργίου, Καθηγητής / Theodoros Georgiou, Professor

https://socadm.duth.gr/author/tgeorgi, tgeorgio@polsci.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή του μαθήματος:

Στο πλαίσιο του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ επιχειρείται η συστηματική διαμεσολάβηση ανάμεσα στις κλασικές θεωρίες της πολιτικής φιλοσοφίας και τις σύγχρονες έρευνες για το πολιτικό και την πολιτική. Ο επιστημολογικός προσανατολισμός ορίζεται με βάση τα προβλήματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας των συγχρόνων κοινωνικών και πολιτικών μορφών ζωής.

Ειδικότερα ερευνώνται τα προβλήματα της συγκρότησης του κράτους στην τωρινή ιστορική συγκυρία, ο ρόλος και η σημασία της πολιτικής εξουσίας και της πολιτικής κοινωνίας, η πραγματολογική δυνατότητα της δημοκρατίας, το πρόβλημα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής ισότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

  • Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες για το κράτος, την πολιτική εξουσία, τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την πολυπολιτισμικότητα.
  • Κατασκευή των εννοιών της πολιτικής φιλοσοφίας με αναφορά στα κοινωνικά και τα πολιτικά προβλήματα της εποχής μας.
  • Επιστημολογικός επαναπροσδιορισμός της πολιτικής φιλοσοφίας και ριζικός μετασχηματισμός του πολιτικού και της πολιτικής.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Μέσω του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ οι φοιτητές αποκτούν συστηματική γνώση των πολιτικών προβλημάτων της εποχής μας και εκπαιδεύονται να σκέπτονται σε επίπεδο εννοιών γι’ αυτά τα προβλήματα. Πρωτίστως επιστημολογικός στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στην έννοια και το πράγμα στο ερευνητικό πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας.

 

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

–  Raymond Geuss (2013): Φιλοσοφία και πραγματική πολιτική, Εκδόσεις του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

Πρόσθετη:

  • Chantal Mouffe (2000): Το δημοκρατικό παράδοξο. Αθήνα (2004), εκδ. ΠΟΛΙΣ.
  • John Rawls (1993): Ο πολιτικός φιλελευθερισμός. Αθήνα (2004), εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.
  • Jacques Rancière (2005): Το μίσος για τη δημοκρατία. Αθήνα (2009), εκδ. ΠΕΔΙΟ.
  • Michael J. Sandel (2009): Δικαιοσύνη. Τι είναι το σωστό; Αθήνα (2011), εκδ. ΠΟΛΙΣ.
  • Γιάννης Σταυρακάκης, Κωστής Σταφυλάκης (επιμέλεια) (2008): Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη. Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΡΕΜΕΣ.