Πολιτική Οικονομία


Γ10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / POLITICAL ECONOMY (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional: Social Administration and Policy, Optional: Political Science)

Διδάσκων: Χρύσανθος Τάσσης

website: https://socadm.duth.gr/courses/πολιτική-οικονομία/

Ηλεκτρονική τάξη: https://elearning.socadm.duth.gr/moodle/

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η συζήτηση στην προβληματική της πολιτικής οικονομίας. Το μάθημα, μετά από τη σχετική εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των θεματικών που θα το απασχολήσουν, επικεντρώνεται στη συζήτηση της προβληματικής που αφορά στη σχέση της πολιτικής οικονομίας, με την ανάπτυξη και λειτουργία των θεσμών και των μηχανισμών που επιδρούν στην οργάνωση και λειτουργία του οικονομικού συστήματος και της οικονομικής ζωής στο πλαίσιο του Καπιταλισμού.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των βασικών ρευμάτων που επηρέασαν την οικονομική επιστήμη, όπως και στην ανάλυση των βασικών εννοιών της Μικροοικονομίας και της Μάκροοικονομίας.  Τέλος, έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής της Ελλάδας και τη συσχέτισή της με τις πολιτικές εξελίξεις που συνέβαλλαν αποφασιστικά στην υιοθέτηση συγκεκριμένων πτυχών στην οικονομία.

Περίγραμμα μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στην έννοια της πολιτικής οικονομίας
 2. Η ανάπτυξη και εξέλιξη του Καπιταλισμού
 3. Βασικοί Θεωρητικοί: Adam Smith, Karl Marx, Joseph Schumpeter, Amartya Sen
 4. Προσφορά και ζήτηση
 5. Μισθοί και Εργασία
 6. Ανισότητα και Φτώχεια
 7. Θεωρίες Μεγέθυνσης και Εκσυγχρονισμού
 8. Νεομαρξιστικές Θεωρίες περί υπανάπτυξης και εξάρτησης
 9. Ο διεθνής καταμερισμός εργασίας και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
 10. Πατερναλιστικός Καπιταλισμός
 11. 11 Η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα 1950-1974
 12. Η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα 1974 -2018
 13. Μεθοδολογικά συμπεράσματα

 Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
α) να μπορούν να κατανοήσουν τη συσχέτιση της πολιτικής οικονομίας με την ανάπτυξη και λειτουργία του Καπιταλισμού
β) να γνωρίζουν τα βασικά θεωρητικά ρεύματα που διαμόρφωσαν την πολιτική οικονομία
γ) να κατανοήσουν τα βασικά μεγέθη της Μικροοικονομίας και της Μακροοικονομίας
δ) να μπορούν να κατανοήσουν τη συσχέτιση των πολιτικών παραγόντων με την εξέλιξη και την πορεία της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα

Αξιολόγηση:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα βαθµολογηθούν µε βάση την επίδοσή τους στις τελικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Σημαντικό ρόλο στη τελική διαμόρφωση του βαθμού θα παίξει και η ενεργή συµµετοχή τους στα µαθήµατα.

Προτεινόμενα Εγχειρίδια

Bowles, S., Edwards, R. & Roosevelt, F., (2014), Κατανοώντας τον καπιταλισμό: Ανταγωνισμός, εντολή και μεταβολή στην οικονομία των ΗΠΑ , Αθήνα: Gutenberg

Martinussen, J., (2007), Κοινωνία, Κράτος, Αγορά: Θεωρίες της ανάπτυξης, Αθήνα: Σαββάλας.

Gillis, M., Perkins, H.D, Roemer, M., & Snodgrass, R.D, (2001), Οικονομική της ανάπτυξης, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Baran, P., (1980), Η πολιτική οικονομία της σχεδιασμένης οικονομίας, Αθήνα: Κάλβος

Baran, P., (1977), Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξης, Αθήνα: Κάλβος

Βαρβαρέσος, Κ., (2002), Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος,

Βαρουφάκης Γ., (2011), Παγκόσμιος Μινώταυρος: Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνη.

Βεργόπουλος, Κ., (1983), “Η νεοελληνική οικονομία”, Μηνιαία Επιθεώρηση – Monthly Review, Μάιος, 36, σελ.46-69.

Βλάχου, Α., (επιμ.), (2009), Πολιτική οικονομία του καπιταλισμού, Αθήνα: Κριτική

Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ., Χρήστου, Γ., (1991), Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Πειραιάς: Α. Σταμούλης.

Ιωακείμογλου, Η., (1998), “Οι μεταπτώσεις της οικονομικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ”, στο Μ. Σπουρδαλάκης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ: Κόμμα – Κράτος – Κοινωνία, Αθήνα: Πατάκης, σελ. 121 – 136.

Keynes. M.J., (2009), Οι οικονομικές συνέπειες της ειρήνης, Αθήνα: Παπαζήση,

Keynes. M.J., (2001), Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος, Αθήνα: Παπαζήση.

Κωστής, Κ., (1999), Ο μύθος του ξένου: Ή η Pechiney στην Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Λογοθέτης, Β., (2018), “Η οικονομική πολιτική τη δεκαετία του 1980: Εκδημοκρατισμός και κοινωνική ενσωμάτωση”, στο Β. Ασημακόπουλος και Χ. Τάσσης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ 1974-2018: Πολιτική Οργάνωση – Ιδεολογικές Μετατοπίσεις – Κυβερνητικές Πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 721-741.

Marx, K., (1984), Μισθός τιμή κέρδος, Αθήνα: Θεμέλιο.

Μαρξ, K., (1984), Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο, Αθήνα: Θεμέλιο.

Μπάτσης, Δ., (1977), Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, Αθήνα: Κέρδος.

Παπανδρέου, Α., (1974), Πατερναλιστικός Καπιταλισμός, Αθήνα: Καρανάση.

Piketty, T., (2007), Η οικονομία των ανισοτήτων, Αθήνα: Πόλις.

Ριζάς, Λ., & Χωραφάς, Β., (επιμ.), (2005), Ανδρέας Γ. Παπανδρέου: Κείμενα στο Monthly Review, Αθήνα: The Monthly Review Imprint.

Rousseau, J.J., (2004), Λόγος περί πολιτικής οικονομίας, Αθήνα: Σαββάλας.

Schumpeter, J.A., (2006), Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία, Αθήνα: Παπαζήσης.

Sweezy P., (2004), Η θεωρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης: Αρχές της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας, Αθήνα: Gutenberg

Τασσης, Χ., “Το θεωρητικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ: Θεωρία της Εξάρτησης, ριζοσπαστικός προσανατολισμός με σοσιαλιστική προοπτική”, στο Β. Ασημακόπουλος & Χ. Τάσσης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ 1974-2018: Πολιτική Οργάνωση – Ιδεολογικές Μετατοπίσεις – Κυβερνητικές Πολιτικές, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 323-366.

Tassis, C., (2015), “Transformation of Policies and Politics in Greece towards and inside the European Union 1950 – 2012“, Review of History and Political Science, December, Vol. 3, , No.2, pp. 41-49,  http://rhpsnet.com/journals/rhps/Vol_3_No_2_December_2015/5.pdf

Tsakalotos, E., (1991),  Alternative Economic Strategies: The Case of Greece, England: Avebury.

Ψαλιδόπουλος, Μ., (2010), Οικονομολόγοι και οικονομική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *