Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ


ΣΤ4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / POLITICAL SOCIOLOGY II (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Χρύσανθος Τάσσης, Λέκτορας / Chryssanthos Tassis, Lecturer

https://socadm.duth.gr/author/ctassis/, ctassis@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/πολιτική-κοινωνιολογία-2/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Πολιτική Κοινωνιολογία Ι. Σε αυτό το πλαίσιο,  στην εισαγωγή αναλύονται τα συμπεράσματα του μαθήματος Πολιτική Κοινωνιολογία Ι σε άμεση συσχέτιση με τους βασικούς μετασχηματισμούς στα συστήματα πολιτικής εκπροσώπησης από την κρίση της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πολιτικά κόμματα στην εποχή της «παγκοσμιοποίησης» και να αναλύσει τη μετάβαση από την κυβέρνηση στην διακυβέρνηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παραδοσιακές μορφές εκπροσώπησης, όπως τις εργατικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς επίσης και στις νέες μορφές εκπροσώπησης της «κοινωνίας των πολιτών» στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και στα κοινωνικά κινήματα, όπου οι νέου τύπου κινητοποιήσεις φαίνεται να επηρεάζουν αποφασιστικά τα πολιτικά συστήματα εκπροσώπησης στις σύγχρονες δημοκρατίες.

 Περίγραμμα μαθήματος:

Ι.          Κρίση των κομμάτων και αμφισβήτηση της πολιτικής

ΙΙ.        Από την κρίση του 1970 στην τάση για παγκοσμιοποίηση

ΙΙΙ.       Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση: Τα πολιτικά κόμματα στην ηλεκτρονική εποχή

ΙV.       Πολιτικά κόμματα και κράτος: Η νέα δημόσια διοίκηση

  1. Κοινωνική εκπροσώπηση Ι: Ομάδες συμφερόντων

VΙ.       Κοινωνική εκπροσώπηση ΙΙ: Εργατικά συνδικάτα

VII.     Κοινωνική εκπροσώπηση ΙΙΙ: Εργοδοτικές οργανώσεις

VIII.    Πολιτικά κόμματα και νέες μορφές εκπροσώπησης Ι:  Μη κυβερνητικές οργανώσεις

ΙΧ.       Πολιτικά κόμματα και νέες μορφές εκπροσώπησης ΙΙ: Τα κοινωνικά κινήματα

  1. Κοινωνικά κινήματα και μαρξιστική παράδοση
  2. Νέα κοινωνικά κινήματα

ΧΙΙ.     Συμμετοχή σε αγώνες και συγκρότηση ταυτότητας

ΧΙΙΙ     Κοινωνικά κινήματα, κινητοποιήσεις και πολιτικό σύστημα

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν και να αναλύουν τη θέση των πολιτικών κομμάτων σε σχέση με την κρίση εκπροσώπησης

(β) Να κατανοούν τις αλλαγές στο πεδίο της σύγχρονης δημοκρατίας και εκπροσώπησης με την ανάδυση νέων δρώντων στην πολιτική που διεκδικούν ρόλο εις βάρος των παραδοσιακών μορφών εκπροσώπησης.

(γ) Να αναλύουν το ρόλο της διακυβέρνησης και το νέο ρόλο του κράτους.

(δ) Να κατανοούν το ρόλο που διαδραματίζουν οι παραδοσιακές και οι νέες μορφές πολιτικής κινητοποίησης στις σύγχρονες δημοκρατίες.

 

Αξιολόγηση:

Οι φοιτητές/-ήτριες θα βαθμολογηθούν με βάση τις τελικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Neveu, E., 2010, Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων και ιστορίες κινημάτων από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Μπιθυμήτρης, Γ., 2017, Αγορά, τάξη, κοινωνία: Αναζητώντας την ταυτότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, Αθήνα: Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

Πρόσθετη:

Ανιόλι, Γ., 1972, Ο μετασχηματισμός της δημοκρατίας, Αθήνα: εκδόσεις Επίκουρος.

Αρανίτου, Β., 2012, Κοινωνικός Διάλογος και εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Από τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στην ηγεμονία των επιχειρηματικών συμφερόντων, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Αρανίτου, Β., & Παπαβλασόπουλος, Ε., & Σπουρδαλάκης, Μ., 2011, «Από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο … Μνημόνιο : Το «χρονικό » μιας προαναγγελθείσας κρίσης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α´- Β´.

Βέιλ, Σ., 2011,  Για την κατάργηση των κομμάτων, Αθήνα: εκδόσεις Αρμός.

Carnoy, Μ., 1990, Κράτος και πολιτική θεωρία, Αθήνα: εκδόσεις Οδυσσέας.

Ελευθερίου, Κ, & Παπαβλασόπουλος, Ε., 2010, «Λανθάνουσες προσεγγίσεις και σύγχρονες τάσεις στη θεωρία των κομμάτων», Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 25, Φθινόπωρο.

Katz, S.R., & Crotty, W., (επιμ.), 2006, Handbook of Party Politics, Λονδίνο και Νέο Δελχί: εκδόσεις Sage.

Κον-Μπεντίτ Ν., 2013, Να καταργήσουμε τα πολιτικά κόμματα;  Αθήνα: εκδόσεις Πατάκη.

Κοντιάδης, Ξ., 2009, Ελλειμματική δημοκρατία: Κράτος και κόμματα στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Lagroye, J., –  Francois, B., – Sawicki, F., 2008, Πολιτική κοινωνιολογία, Αθήνα: εκδόσεις Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός.

Margetts, H., 2006, “Cyber Parties”, στο Katz, S.R., & Crotty, W., (επιμ.), Handbook of Party Politics, Λονδίνο και Νέο Δελχί: εκδόσεις Sage, σελ. 528-535.

McChesney W. R., 2005, Υπάρχουν αριστερά ΜΜΕ; Αθήνα: εκδόσεις The Monthly Review Imprint.

Ντεμπόρ, Γ., 1986,  Η κοινωνία του θεάματος, Αθήνα: εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος

Παπαμιχαήλ, Γ., (επιμ.), 2005, Μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυρίαρχη πολιτική, Αθήνα: εκδόσεις The Monthly Review Imprint.

Semetco, A. H., 2006, “Parties in the Media Age”, στο Katz, S.R., & Crotty, W., (επιμ.), Handbook of Party Politics, Λονδίνο και Νέο Δελχί: εκδόσεις Sage, σελ. 515-527.

Schmidt, M., 2004, Θεωρίες της δημοκρατίας, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Tilly, C., 2007, Κοινωνικά κινήματα 1768-2004, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

 

Tilly, C, & Tilly C., 2001, Η εργασία στον καπιταλισμό, Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτης.

Σπουρδαλάκης, Μ., 2013, «Κρίση, πολιτικό σύστημα και ο ρόλος των διανοούμενων», στο Κρίση και πολιτικό σύστημα, Αθήνα: εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΑ, σελ. 44-54.

Τσάτσος, Δ., & Κοντιάδης, Ξ., (επιμ.), 2003, Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *