Πολιτική επικοινωνία


Εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης (Στ’ Εξάμηνο)

Διδάσκων: Βασίλης Ασημακόπουλος
Email: asimakv@yahoo.gr

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η συζήτηση στην προβληματική γύρω από τις παραδοσιακές και σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας. Θα ξεκινήσουμε με μία αποσαφήνιση του βασικού εννοιολογικού οπλοστασίου της επικοινωνίας και της πολιτικής επικοινωνίας ειδικότερα. Στη συνέχεια θα προσεγγίσουμε τις θεωρίας για την κοινή γνώμη και την αλληλεπίδρασή της με τις επικοινωνιακές στρατηγικές των πολιτικών δρώντων. Θα παρακολουθήσουμε τη διαρκώς μεταβαλλόμενη σχέση επικοινωνίας και ΜΜΕ και θα δώσουμε έμφαση στις επικοινωνιακές στρατηγικές των πολιτικών κομμάτων και πως εν τέλει αυτές επιδρούν στην ίδια τη φύση του κομματικού θεσμού. Θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε τις προκλήσεις του διαδικτύου στην πρακτική της πολιτικής επικοινωνίας και θα ολοκληρώσουμε το μάθημα προβαίνοντας σε μια ανασκόπηση των πολιτικο-επικοινωνιακών πρακτικών στο ελληνικό παράδειγμα.
Αξιολόγηση
Οι φοιτητές/τριες θα βαθμολογηθούν κυρίως με βάση τις τελικές γραπτές εξετάσεις. Σημαντικό ρόλο στη τελική διαμόρφωση του βαθμού θα παίξει και η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις διαλέξεις του μαθήματος.
Θεματικές μαθήματος
Ι. Τί είναι πολιτική επικοινωνία;
II. Πολιτική επικοινωνία και κοινή γνώμη.
ΙΙI Πολιτική επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
IV. Πολιτική επικοινωνία και κόμματα.
V. Πολιτική επικοινωνία και δημοκρατία.
VI. Η πρόκληση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης
VIΙ. Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα.
Εγχειρίδια
McNair, B. (2011), Εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία, Αθήνα: Παπαζήσης. (1η επιλογή).
Gerstle, J. (2014), Πολιτική επικοινωνία, Αθήνα: Τυπωθήτω/Δαρδανός (2η επιλογή).
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Βαμβακάς, Β. (2006), Εκλογές και επικοινωνία στη μεταπολίτευση: Πολιτικότητα και θέαμα, Αθήνα: Σαββάλας.
Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ) (2011), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2008-2010: Βουλευτικές και περιφερειακές εκλογές, πολιτικά κόμματα, πολιτική επικοινωνία, πολιτισμικές πρακτικές, Αθήνα: Σαββάλας.
Γουλιάμος, Κ., (2004), Ιερές πλάνες. Δοκίμια πολιτικής και πολιτισμικής επικοινωνίας, Αθήνα: Γαβριηλίδης.
Champagne, P. (2004), Η κατασκευή της κοινής γνώμης: Το νέο πολιτικό παιχνίδι, Αθήνα: Πατάκης.
Δεληγκιαούρη, Αν. (2012), Πολιτικός λόγος και τηλεόραση. Πολιτική, ιδεολογία και ΜΜΕ, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Δεμερτζής, Ν. (2002), Πολιτική επικοινωνία: Διακινδύνευση, δημοσιότητα, διαδίκτυο, Αθήνα: Παπαζήσης.
Δεμερτζής, Ν. (επιμ) (2002), Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης
Habermas, J. (1997), Αλλαγή δομής της δημοσιότητας. Έρευνες πάνω σε μια κατηγορία της αστικής κοινωνίας, Αθήνα: Νήσος
Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σ. (2010), Μορφές και μέσα πολιτικής επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σ. (2012), Επικοινωνία: Θεωρία στην πράξη, Αθήνα: Λιβάνης.
Κάπλαντζης, Ν. (2012), Φωτογραφία και πολιτική. Ενδεικτικά πορτραίτα πολιτικών, Αθήνα: Νήσος
Κουντούρη, Φ. (2011), Πολιτική δημοσιότητα και εξουσία. Κόμματα και ΜΜΕ στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000, Αθήνα: Τυπωθήτω/Δάρδανος.
Lees-Marshment, J. (2013), Πολιτικό μάρκετινγκ: Αρχές και εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Λούλης, Γ. (1995), Η κρίση της πολιτικής στην Ελλάδα: Εκλογές, κοινή γνώμη, πολιτικές εξελίξεις 1980-1995, Αθήνα: Σιδέρης
Μαυρογένης, Γ. (2008), Πολιτική επικοινωνία και ΜΜΕ, Αθήνα: Σταμούλη
Μεταξάς, Α.-Ι.Δ. (1997), Προεισαγωγικά για τον πολιτικό λόγο: Δεκατέσσερα μαθήματα για το στυλ, Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας.
Μεταξάς, Α.-Ι. Δ. (2003), Η υφαρπαγή των μορφών: Από την πολιτική ομιλία του κλασικισμού, Αθήνα: Καστανιώτης
Μεταξάς, Α.-Ι. Δ. (επιμ) (2016), Πολιτική επικοινωνία: Κριτικός και κατεξουσιαστικός λόγος, Αθήνα: Σιδέρης
Meyer, Th. & L. Hinchman (2008), Από τη δημοκρατία των κομμάτων στη δημοκρατία των ΜΜΕ, Αθήνα, Πολύτροπον.
Σαμαράς, Α. (2008), Τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση στην Ελλάδα 1993-2007, Αθήνα: Καστανιώτης
Συλλογικό (2009), Πολιτική επικοινωνία στην πράξη: Απόψεις, θέσεις και συζητήσεις για τη στρατηγική, την πολιτική και την επικοινωνία. Τα σεμινάρια της Λέγειν & Πράττειν, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.
Τσίρμπας, Γ. (2007), Είκοσι οκτώ ημέρες: Προεκλογική περίοδος: Πολιτική διαφήμιση και ειδησεογραφία: Μια ποσοτική ανάλυση περιεχομένου της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης
Wolton, D. (2005), Σκέψεις για την επικοινωνία, Αθήνα: Σαββάλας.
Χαιρετάκης, Μ. (2008), Τρία κείμενα για την πολιτική διαφήμιση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Χουλιαράκη, Λ. (2017), Ο ειρωνικός θεατής: Η αλληλεγγύη χτες και σήμερα, Αθήνα: Νήσος.
Ψύλλα, Μ. (2003), Η πολιτική ως δράση και λόγος, Αθήνα: Τυπωθήτω/Δάρδανος.
Ψύλλα, Μ. (2010), Μεθοδολογία της ανάλυσης ενός γεγονότος από τον έντυπο λόγο, Αθήνα: Τυπωθήτω/Δάρδανος.