Πολιτικά και κομματικά συστήματα στο σύγχρονο κόσμο


Η14 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟPOLITICAL AND PARTY SYSTEMS IN CONTEMPORARY WORLD (Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη, Optional: Political Science)

Κωνσταντίνος Δικαίος, Επίκουρος Καθηγητής / Constantinos Dikeos, Assistant Professor

cdikeos@socadm.duth.gr, https://socadm.duth.gr/author/cdikeos/

Χρύσανθος Τάσσης, Λέκτορας / Chryssanthos Tassis, Lecturer

https://socadm.duth.gr/author/ctassis/, ctassis@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του ρόλου των πολιτικών και κομματικών συστημάτων στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα θα εστιάσει στα βασικά πολιτικά κόμματα των αναπτυγμένων δυτικών δημοκρατιών, όπως επίσης και στις ιδιαιτερότητες του κάθε πολιτικού και κομματικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν τα πολιτικά και τα κομματικά συστήματα της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας και των ΗΠΑ.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι.          Εισαγωγή: Κομματικά και πολιτικά συστήματα

ΙΙ.        Βασικά χαρακτηριστικά των κομματικών και πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ

ΙΙΙ.       Το πολιτικό και κομματικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο

  1. IV. Το πολιτικό και κομματικό σύστημα στη Γαλλία
  2. V. Το πολιτικό και κομματικό σύστημα στην Ιταλία
  3. VI. Το πολιτικό και κομματικό σύστημα στη Γερμανία

VII.     Το πολιτικό και κομματικό σύστημα στις ΗΠΑ

VIII.    Μεθοδολογικά συμπεράσματα

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-ήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν και να αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά των πολιτικών και κομματικών συστημάτων στις ανεπτυγμένες δημοκρατίες

(β) Να κατανοούν τα κριτήρια τα οποία επηρεάζουν αποφασιστικά τη διαφορετική δομή των πολιτικών και κομματικών συστημάτων.

 

Αξιολόγηση:

Οι φοιτητές/-ήτριες θα βαθμολογηθούν με βάση τις τελικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Λάβδας, Κ., 2012,  Αµερική: Πολιτική Ανάπτυξη, ∆ηµοκρατία και Εξωστρέφεια στις ΗΠΑ, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Julliard, J., 2015, Οι αριστερές της Γαλλίας, Αθήνα: εκδόσεις Πόλις.

Πρόσθετη:

Borella, F., 1983, Τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης των Δέκα, Αθήνα: εκδόσεις Μαλλιάρης.

Cerroni, U., 1986, Θεωρία του πολιτικού κόμματος, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Παρατηρητής.

Διαμαντόπουλος, Θ., 2001, Εκλογικά συστήματα.  Ανάδειξη κοινοβουλίων και προέδρων δημοκρατίας, Αθήνα: εκδόσεις Πατάκης.

Διαμαντόπουλος, Θ., 1993, Το κομματικό φαινόμενο.  Μορφές, συστήματα και οικογένειες κομμάτων, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήσης.

Διαμαντόπουλος, Θ., 1989, Κόμματα και κομματικά συστήματα, Αθήνα: εκδόσεις Εξάντας.

Duverger, M., 1964, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State, London: Methuen.

Ελλενστέιν, Ζ., 1977,  Το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Eley, G., 2010, Σφυρηλατώντας τη δημοκρατία, τ. 2, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Hall, S., & Held, D., & Gieben, B., 2003, Η νεωτερικότητα σήμερα, Αθήνα, εκδόσεις Σαββάλας.

Hall, S., & Gieben, B., 2003, Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Καρίγιο, Σ., 1978,  Ευρωκομμουνισμός και κράτος, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Katz, S.R., & Mair, P., 1995, “Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party”, Party Politics, τ.1.

Katz, S.R., & Crotty, W., (επιμ.), 2006, Handbook of Party Politics, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Κατσούλης, Η., (επιμ.), 2002, Νέα σοσιαλδημοκρατία: Περιεχόμενα πολιτική, θεσμοί, οργανωτικές δομές, Αθήνα: εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Κατσούλης, Η., & Ράσκε, Γ., (επιμ.), 1988, Τα πολιτικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης (τόμοι 2), Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Παρατηρητής.

Kirchheimer O., 1991, “Ο μετασχηματισμός των κομματικών συστημάτων στη δυτική Ευρώπη”, Λεβιάθαν, Νο. 11.

McLellan, D., 2014, Ο Μαρξισμός μετά τον Μαρξ, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας.

Μιτεράν, Φ., χχ., Ένας εφικτός σοσιαλισμός, Αθήνα: εκδόσεις Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος.

Μοσχονάς, Α., 2005, Παραδοσιακή και σύγχρονη Αριστερά: Ιστορικές καταβολές και θεωρητικές συσχετίσεις, Αθήνα: εκδόσεις Οδυσσέας.

Μπερλινγκουέρ, Ε., 1977,  Ιστορικός συμβιβασμός, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο.

Μπέρμαν, Σ., 2014, Το πρωτείο της πολιτικής: Σοσιαλδημοκρατία και η Ευρώπη του 20ου αιώνα, Κρήτη: εκδόσεις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Μπερνστάιν, Ε., 1996, Οι προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό και τα καθήκοντα της σοσιαλδημοκρατίας, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Panebianco, A., 1988, Political Parties. Organization and Power, Cambridge: Cambridge University Press.

Πετρουλάκος Π., 1995, Το πολίτευμα των ΗΠΑ, Αθήνα: εκδόσεις Κριτική.

Sartori, G., 1976, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Κέιμπριτζ: εκδόσεις Cambridge University Press.

Σασσούν, Ν., 2001, Εκατό χρόνια σοσιαλισμού, τ.Α΄ & Β΄, Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη.

Service, R., 2008, Σύντροφοι: Η παγκόσμια ιστορία του κομμουνισμού, Αθήνα: εκδόσεις Ψυχογιός.

Σπουρδαλάκης, Μ., κ.ά., 2001, Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.  Προκλήσεις και προοπτικές, Αθήνα: εκδόσεις ισταμε.

Toqueville, D.A., 2008, Η δημοκρατία στην Αμερική, Αθήνα: εκδόσεις Στοχαστής.

Ware, A., 1995, Political Parties and Party Systems, Οξφόρδη: Oxford University Press.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *