Πληροφορική Ι: χρήση υπολ/στών & εφαρμογές γραφείου


Β6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I:ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης (Β΄ εξάμηνο – επιλογής)
Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης (Β΄ εξάμηνο – επιλογής)

Ώρες διδασκαλίας: 3 εβδομαδιαίως – ECTS: 1

Διδάσκοντες: Άρτεμις Συλιβού, Μέλος ΕΤΕΠ-Δημήτρης Μαργουνάκης, ΕΣΠΑ
e-mail:asilivou@socadm.duth.gr, dmargoun@csd.auth.gr

Αντικείμενο και Περιγραφή μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη χρησιμότητα και τη δυνατότητα των Η/Υ, ξεκινώντας από τη γνώση των λειτουργικών συστημάτων και των βασικών εργαλείων – εφαρμογών (Microsoft Office) που κυκλοφορούν σήμερα και είναι απαραίτητα, γενικά, για κάθε επιστήμονα.

Περίγραμμα μαθήματος:
• Εισαγωγή στην πληροφορική: Δομή Η/Υ. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Τάσεις της αγοράς.
• Λειτουργικά συστήματα: Περιβάλλον εργασίας – Δυνατότητες.
• Εργαλεία πληροφορικής: Κείμενα. Υπολογιστικά Φύλλα. Παρουσιάσεις. Internet.

Αναλυτικά:

 Εισαγωγή στους υπολογιστές: Μάθετε πώς να χειρίζεστε έναν υπολογιστή: συνδεθείτε, περιηγηθείτε στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε / κλείστε το λογισμικό, αποθηκεύστε / βρείτε αρχεία και φακέλους και χρησιμοποιήστε διάφορα μέσα και συντομεύσεις.

Εισαγωγή στις εφαρμογές υπολογιστών: Εισαγωγή στις εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση «στην εργασία και στο σπίτι». Το Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος των Windows, συν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και τα εργαλεία παραγωγικότητας Web2.0 για συνεργατική ομαδική εργασία.

Εισαγωγή στην ψηφιακό αλφαβητισμό: Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία του υπολογιστή και στον ψηφιακό γραμματισμό. Περιλαμβάνει τη χρήση χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών συστημάτων (E-CLASS, E-LEARNING) του πανεπιστημίου για την αποτελεσματική επικοινωνία και συμμετοχή στα μαθήματα, διαχείριση, αποθήκευση, ανάκτηση και κοινή χρήση αρχείων σε διάφορες ψηφιακές μορφές και βασική επεξεργασία κειμένου σε υπολογιστή ή MAC.
Διαδικτυακές επικοινωνίες: Εισαγωγή στις επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου: Πώς και πότε να τις χρησιμοποιήσετε (με ασφάλεια), όπως: World Wide Web, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνομιλία, συζητήσεις, blogs, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, Web2.0, Instant messaging / texting κ.λπ.

Microsoft Word: Σχεδιασμένο για όλους τους χρήστες υπολογιστών, το μάθημα καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά του Microsoft Word. Τα θέματα περιλαμβάνουν αριθμούς σελίδων, επικεφαλίδες / υποσέλιδα, τμήματα, στυλ, πρότυπα, περιγράμματα, γραφικά, έγγραφα Internet για Internet / intranet, στήλες, πίνακες. Τα έργα περιλαμβάνουν αναφορές, βιογραφικά, έντυπα, επιστολές, ετικέτες αλληλογραφίας, ενημερωτικά δελτία, ιστοσελίδες.

Microsoft Excel: Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα με χρήση του Excel. Περιλαμβάνει σχεδιασμό και δημιουργία βιβλίων εργασίας / φύλλων εργασίας, μορφοποίηση, γραφήματα, λήψη αποφάσεων, καταλόγους, διαχείριση και ανταλλαγή δεδομένων.

Microsoft Access: Εισαγωγή στο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Microsoft Access. Αυτό το μάθημα εφαρμογής περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη συντήρηση πινάκων βάσης δεδομένων, τη δημιουργία μακροεντολών, την αναζήτηση πινάκων βάσης δεδομένων, το σχεδιασμό φορμών και τη δημιουργία αναφορών.

Microsoft Powerpoint: Σχεδιάστε, δημιουργήστε, τροποποιήστε και παραδώστε αποτελεσματικές παρουσιάσεις στην οθόνη, προσωπικά και από απόσταση στον Ιστό, χρησιμοποιώντας βασικές και εξειδικευμένες λειτουργίες του Microsoft Powerpoint. Βελτιώστε τις παρουσιάσεις με γραφικά, πρότυπα σχεδίασης, χρωματικά σχήματα, κινούμενα σχέδια, διαγράμματα, οργανογράμματα και σημειώσεις ομιλητή.

Μαθησιακοί στόχοι:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα λειτουργικά συστήματα και τα βασικά εργαλεία – εφαρμογές που κυκλοφορούν σήμερα..

Αξιολόγηση:
Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης 13 εργαστηριακών μαθημάτων και η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου με ηλεκτρονική ή γραπτή εξέταση (100%)

Βιβλιογραφία

Τσαδήρας, A., 2017. Microsoft Windows και Office – Χρήση και Εργαστηριακές Ασκήσεις για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες προσέγγιση βήμα-βήμα. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *