Οργάνωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών


Z2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ORGANIZATION AND ADMINISTRATION [OF] SOCIAL SERVICES (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Social Administration and Policy, Optional: Social Work, Optional: Political Science)

Νικόλαος Πολύζος, Kαθηγητής / Nikolaos Polyzos, Professor

https://socadm.duth.gr/author/npolyzos/, npolyzos@socadm.duth.gr

Κωνσταντίνος Δικαίος, Επίκουρος Καθηγητής / Constantinos Dikeos Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/cdikeos/, cdikeos@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/οργάνωση-και-διοίκηση-κοινωνικών-υπη/

e-class: https://elearning.socadm.duth.gr/moodle/

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στο χώρο του Management είναι η οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι ιδιομορφίες και ο κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που παράγουν δημόσια αγαθά, διαφοροποιεί τη λειτουργία των αρχών αυτών, σε σχέση με το τρόπο εφαρμογής τους.

 Περίγραμμα μαθήματος:

Πώς οι βασικές αρχές της Διοίκησης (Μάνατζμεντ) εφαρμόζονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες αλλά και την κοινωνική πολιτική του κράτους γενικότερα; Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και με ποιους τρόπους βοηθάει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας οργάνωσης; Πώς λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις; Πώς διαγράφεται η οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην χώρα μας γενικότερα και σε τι βαθμό έχει επηρεάσει η αποτελεσματική λειτουργία του management στις κοινωνικές υπηρεσίες; Τι είναι η Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η σωστή εφαρμογή της θα μας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων μιας κοινωνικής οργάνωσης; Στα πλαίσια αυτά είναι σημαντικό να υπάρχουν αποτελεσματικές ηγεσίες και ορθολογικός συντονισμός των διαφόρων ομάδων με στόχο τη διαχείριση των όποιων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων χρειάζονται; Πώς μπορούμε να περιγράψουμε την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες; Για να επιτευχθεί αυτό θα προσεγγιστούν οι έννοιες: Οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση, management, Δημόσιο, κρατικό, ιδιωτικό, Λήψη απόφασης (διαπίστωση προβλήματος > επεξεργασία > νομοθέτημα), Έργο (χρονικός προσδιορισμός, εκπλήρωση στόχων, όριο) και Οργανισμός (διάρκεια, συνέχεια, μονιμότητα), Διάκριση στόχων: Ποιοτικοί, ποσοτικοί, κόστος-όφελος, Δημόσιο συμφέρον, Διοίκηση με στόχους, Διοίκηση με ανάθεση / διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Διασύνδεση στόχων και ανάθεσης, Χρονοδιαγράμματα και τεχνική Gannt, Πίνακες σχεδιασμού δραστηριοτήτων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, Πίνακες ελέγχου δραστηριοτήτων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, Δημόσιος έλεγχος, Δημόσια λογοδοσία.

Μαθησιακοί στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των δυναμικών που παρουσιάζονται στην οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται τόσο στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και ιδιαίτερα στη σχέση αυτού που ασκεί («δημόσια» ή « κοινωνική») διοίκηση σε σχέση με τους εξυπηρετούμενους όσο και με την υπηρεσία όπου εργάζεται με αναφορά στα διάφορα μοντέλα και διαστάσεις της σχέσης αυτής.

 Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις. Θα εξεταστεί η πιθανότητα και δυνατότητα μη-απαλλακτικών εργασιών που να συμβάλλουν στην τελική αξιολόγηση.

Bιβλιογραφία:

  • Σταθόπουλος, Π., 2012. Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών. Αθήνα: Παπαζήσης.
  • Μπουραντάς, Δ., 2002. Μάνατζμεντ. Αθήνα: Εκδ. Μπένου. σελ. 1-127
  • Ιατρίδης, Δ., 2000. Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg. σελ 15-183
  • Χολέβας, Γ., 1995. Οργάνωση και Διοίκηση. Αθήνα: Interbooks. σελ. 68-116
  • Κέφης, Β., 2005. Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Αθήνα: Κριτική. σελ. 41-115 / 165-170.
  • Φαναριώτης, Π., 1999. Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Αθήνα: Σταμούλης.

Οι παρουσιάσεις μαθημάτων διατίθενται στη βάση δεδομένων του τμήματός μας από «προπτυχιακά/ηλεκτρονικά μαθήματα»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *