Οικονομική διαχείριση υπηρεσιών (έμφαση υγεία)


Ζ12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΜΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑ) / FINANCIAL MANAGEMENT (FOCUSING ON HEALTH SERVICES)  (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions)

Νικόλαος Πολύζος, Kαθηγητής / Nikolaos Polyzos, Professor

https://socadm.duth.gr/author/npolyzos/, npolyzos@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις διαδικασίες που οδηγούν στην ανάδειξη των χρηματοοικονομικών προβλημάτων και των επιπτώσεων που αυτά έχουν, κυρίως στο δημόσιο, με έμφαση στην υγεία. Εξετάζονται διεργασίες σε μακρο-οικονομική, αλλά κυρίως σε μικρο-οικονομική, άποψη και διαχείριση. Παράλληλα,  η μελέτη εστιάζεται στους μηχανισμούς αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών προβλημάτων προκειμένου να περιγραφούν και αναλυθούν τα οργανωτικά θέματα, τα λογιστικά συστήματα, τα συστήματα logistics, οι πολιτικές τιμολόγησης και κοστολόγησης, κ.λπ.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. Βασικά Χρηματοοικονομικά Προβλήματα στον σύγχρονο κόσμο

 • Περιγραφή και περιεχόμενο
 • Αιτίες και μέτρηση με βάση δείκτες
 • Ιεράρχηση των προβλημάτων και προτάσεις.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά προβλήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό είναι : δαπάνες, δημόσιο-ιδιωτικό, σύνθεση, κατανομή, αγορά, ζήτηση, προσφορά, στόχοι (αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα), μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης, κ.α. (με έμφαση στην υγεία)

ΙΙ. Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών (κυρίως Δημόσιου με έμφαση Υγεία)

 • Μορφές και σχήματα Οικονομικής Διαχείρισης
 • Βασικές μορφές Οικονομικής Οργάνωσης (τμηματοποίηση κ.λπ.)
 • Έλεγχος (έννοιες, τύποι, εσωτερικός-εξωτερικός, διαδικασίες)
 • Βασικές προσεγγίσεις για τους προϋπολογισμούς-απολογισμούς και τους μηχανισμούς παρακολούθησής τους
 • Προμήθειες, αποθέματα, τιμολόγηση, κ.λπ.

ΙΙΙ. Δημόσιο Λογιστικό, Γενική και αναλυτική λογιστική και κοστολόγηση

 • Περιεχόμενα και διάρθρωση Λογαριασμών – Κωδικοποίηση
 • Συνδεσμολογία λογαριασμών και σύνδεση υποσυστημάτων
 • Κοστολόγηση τμημάτων και υπηρεσιών και πληροφοριακή υποστήριξη.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει:
(α) να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις διαδικασίες μακροοικονομικής αξιολόγησης δημόσιων συστημάτων ή λειτουργιών (με έμφαση την υγεία)

(β) να περιγράφουν τους μηχανισμούς οικονομικής διαχείρισης που ισχύουν ή πρέπει να εφαρμοσθούν στο δημόσιο για να είναι αποδοτική η χρήση των πόρων.

(γ) να είναι σε θέση να αναφέρονται σε βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής διοίκησης που έχουν σχέση με τις προμήθειες, τα αποθέματα, τη τιμολόγηση και τα πληροφοριακά συστήματα.

(δ) να διαθέτουν τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να αναγνωρίζουν τα μέσα και τους βασικούς στόχους των λογιστικών συστημάτων (δημόσιο λογιστικό, γενική και αναλυτική λογιστική και κοστολόγηση).

 

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση θεμάτων ή ασκήσεων στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Κατά περίπτωση σχετική εργασία (προηγείται σχετική ανακοίνωση).

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

 • Πολύζος Ν., 2014, Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Πολύζος Ν., 2007, Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Μονάδων Υγείας), Εκδ. Διόνικος
 • Τραχανάς Κ., 1994, Οικονομική της Διοίκησης, Εκδ. Σταμούλη

Πρόσθετη:

 • Αρτίκης Γ., 2010, Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Ανάλυση και Προγραμματισμός, Εκδ. Σταμούλη
 • Αποστολόπουλος Ι., 2012, Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης, Εκδ. Σταμούλη
 • Σειρά άρθρων του Ray Robinson στο British Medical Journal:
 • Robinson, 1993, BMJ vol:307, p:670-673
 • Robinson, 1993, BMJ vol:307, p:726-728
 • Robinson, 1993, BMJ vol:307, p:793-795
 • Robinson, 1993, BMJ vol:307, p:859-862
 • Robinson, 1993, BMJ vol:307, p:924-926
 • Robinson, 1993, BMJ vol:307, p:994-996

(διαθέσιμα στο http://www.pubmedcentral.nih.gov/ και οι παρουσιάσεις μαθημάτων διατίθενται στη βάση δεδομένων του τμήματός μας από «προπτυχιακά/ηλεκτρονικά μαθήματα»).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *