Οικονομική Ανάλυση ΙΙ


B2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ / ECONOMIC ANALYSIS II (Υποχρεωτικό: σε όλες τις κατευθύνσεις / Compulsory: in all directions)

Μαρία Πεμπετζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Maria Pempetzoglou, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/mariap/, mariap@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/οικονομική-ανάλυση-ιι/

e-class: http://users.uom.gr/~mariap/makro/index.html

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

H Mακροοικονομική έχει σαν αντικείμενο μελέτης την οικονομία μιας χώρας στο σύνολό της. Aρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και οι εθνικοί λογαριασμοί. Στην ανάλυση γίνεται διάκριση μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού ΑΕΠ και παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη τιμών καταναλωτή. Πραγματοποιείται μία εισαγωγή στη θεωρία της κατανάλωσης, της αποταμίευσης και της επένδυσης και γίνεται προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας. Προσδιορίζονται οι πολλαπλασιαστές των δημοσίων δαπανών, των φόρων και της επένδυσης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία εισαγωγή στο νομισματικό σύστημα και προσδιορίζεται η ισορροπία στην αγορά χρήματος. Τέλος, παρουσιάζονται οι έννοιες της ανεργίας και του πληθωρισμού.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ø Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Ø Εθνικοί λογαριασμοί

Ø Η μέτρηση του κόστους ζωής

Ø Θεωρία κατανάλωσης και αποταμίευσης

Ø Θεωρία επένδυσης

Ø Προσδιορισμός του εισοδήματος

Ø Πολλαπλασιαστές

Ø Xρήμα και σύγχρονη τραπεζική

Ø Κεντρική τράπεζα και νομισματικό σύστημα

Ø Ανεργία

Ø Πληθωρισμός

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

(α) Να υπολογίζουν τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών, καθώς και το δείκτη τιμών καταναλωτή.

(β) Να μετατρέπουν το ΑΕΠ από τρέχουσες σε σταθερές τιμές.

(γ) Να προσδιορίζουν τόσο αλγεβρικά όσο και διαγραμματικά το εισόδημα ισορροπίας της οικονομίας.

(δ) Να υπολογίζουν τους πολλαπλασιαστές των δημοσίων δαπανών, των φόρων και της επένδυσης.

(ε) Να προσδιορίζουν την ισορροπία στην αγορά χρήματος.

(στ) Να κατανοούν τις έννοιες της ανεργίας και του πληθωρισμού.

 

Αξιολόγηση:

Μια γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%) ή εναλλακτικά δύο γραπτές πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (50%+50%).

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Acemoglu, D., Laibson, P. &List, J. A. 2015, Μακροοικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Begg, D., Dornbusch, R., & Fischer, S., 2006. Εισαγωγή στην Οικονομική. Τόμος B΄, Έκδοση Β΄.  Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Krugman, P., &Wells, R., 2009.Μακροοικονομική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.

McConnell, C., Brue, S.,  &Flynn, R., 2016. ΕισαγωγήστηνΟικονομικήΕπιστήμη.  Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.

Διαφάνειες μαθήματος

Σημειώσεις διαλέξεων

Πρόσθετη:

Parkin M., Powell, M. &Matthews, K., 2013. ΑρχέςΟικονομικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Ferguson, K., 2004. Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Samuelson, Ρ. & Nordhaus, W., 2000. Oικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ. & Χρήστου, Γ., 2007. Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Έκδοση Ζ΄. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου.

Βελέντζας, Κ., 2011. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά παραδείγματα και εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *