Οικονομικά της Υγείας


E13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / HEALTH ECONOMICS (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία / Optional: Social Administration and Policy, Optional: Social Work)

Μαρία Πεμπετζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Maria Pempetzoglou, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/mariap/, mariap@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/οικονομικά-της-υγείας/

e-class: http://users.uom.gr/~mariap/

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση των βασικών εννοιών και του αντικειμένου της οικονομικής της υγείας καθώς και διαφόρων σύγχρονων θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της οικονομικής της υγείας. Παρουσιάζονται οι γενικές οικονομικές αρχές της οικονομικής της υγείας, η διαμάχη των επιστημόνων για το αν η υγεία είναι ιδιωτικό ή δημόσιο αγαθό καθώς και τα επιχειρήματα των διαφόρων σχολών σκέψης, η θεωρία του καταναλωτή για τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας και η προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας καθώς και η θεωρία της παραγωγής στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Στη συνέχεια, εξετάζεται το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα, οι οικονομικοί στόχοι της λειτουργίας των νοσοκομείων, η αγορά εργασίας και ο προγραμματισμός του υγειονομικού δυναμικού στην Ελλάδα.

 Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να ορίζουν τις βασικές έννοιες και να παρουσιάζουν τις γενικές οικονομικές αρχές των Οικονομικών της Υγείας.

(β) Να παρουσιάζουν τα επιχειρήματα των διαφόρων σχολών οικονομικής σκέψης για το αν η υγεία είναι δημόσιο ή ιδιωτικό αγαθό.

(γ) Να περιγράφουν τη θεωρία του καταναλωτή για τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας καθώς και η θεωρία της παραγωγής στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.

(δ) Να ορίζουν την έννοια της προκλητής ζήτησης υπηρεσιών υγείας και να περιγράφουν τους λόγους ύπαρξης του φαινομένου αυτού.

(ε) Να παρουσιάζουν το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα και να περιγράφουν τους οικονομικούς στόχους της λειτουργίας των νοσοκομείων.

(στ) Να κατανοούν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας υγειονομικού δυναμικού.

Περίγραμμα μαθήματος:

  • Έννοια και αντικείμενο των οικονομικών της υγείας
  • Το αγαθό «υγεία»
  • Η θεωρία του καταναλωτή για τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας
  • Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας
  • Η θεωρία της παραγωγής
  • Το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα
  • Οικονομικοί στόχοι της λειτουργίας των νοσοκομείων
  • Αγορά εργασίας και προγραμματισμός του υγειονομικού δυναμικού.
  • Το υγειονομικό δυναμικό στην Ελλάδα

 Αξιολόγηση:

Συγγραφή και παρουσίαση μίας γραπτής εργασίας (40%) και

Μία προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (60%)

 Bιβλιογραφία:

Santerre, R. & Neun, S., 2013. Οικονομικά της Υγείας: Θεωρία, Προοπτική και Συστηματική Μελέτη, Λευκωσία: Εκδόσεις Πασχαλίδης.

Υφαντόπουλος, Γ., 2006. Τα Οικονομικά της Υγείας, Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.

Rice, T., 2006. Τα Οικονομικά της Υγείας σε επανεξέταση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *