Οικονομικά της εργασίας και πολιτικές απασχόλησης


Ζ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /  LABOUR ECONOMICS AND EMPLOYMENT POLICIES (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Social Administration and Policy, Optional: Social Work, Optional: Political Science)

Αλέξης Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής / Alexis Ioannidis, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/aioann/, aioann@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/οικονομικά-της-εργασίας-και-πολιτική/

e-class: https://elearning.socadm.duth.gr/moodle/

Αντικείμενο και Περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η λειτουργία της αγοράς εργασίας και η επίδραση σε αυτήν των πολιτικών απασχόλησης. Η αγορά εργασίας και ειδικά το φαινόμενο της ανεργίας αντιμετωπίζεται αρχικά από τη θεωρητική του διάσταση στα πλαίσια των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης και παρουσιάζεται από τη σκοπιά της ιστορικής του πορείας, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παλαιότερες και σύγχρονες πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των συνεπειών της και την προώθηση της απασχόλησης. Η ανάλυση αυτή γίνεται από τη σκοπιά τόσο της οικονομικής όσο και της κοινωνικής πολιτικής, αφού η πολιτική απασχόλησης αποτελεί πεδίο σύζευξης των δύο αυτών πολιτικών. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες

της κατάστασης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, των αιτίων και των μορφών εμφάνισης της ανεργίας, των πολιτικών που ακολουθούνται για την αντιμετώπισή της και τη σύγχρονη συζήτηση για την αποτελεσματικότητά τους.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Βασικές έννοιες που αφορούν την αγορά εργασίας και τον κλάδο των Οικονομικών της Εργασίας. Η προσφορά εργασίας. Παράγοντες που επιδρούν, εμπειρικά δεδομένα, μισθός επιφύλαξης. Νεοκλασική και Μαρξιστική προσέγγιση. Η ζήτηση εργασίας. Παράγοντες που την καθορίζουν. Ισορροπία στην αγορά εργασίας.
 • Το φαινόμενο της ανεργίας. Ορισμοί της ανεργίας και προεκτάσεις τους, είδη ανεργίας. Παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων για την ανεργία και της ιστορικής τους εξέλιξης στην Ελλάδα και σημαντικές χώρες του κόσμου.
 • Ένταξη της ανεργίας στα βασικά θεωρητικά υποδείγματα της Οικονομικής Επιστήμης. Νεοκλασική, Κεϋνσιανή και Μαρξιστική προσέγγιση. Καμπύλη Phillips, σύγχρονες απόψεις για την ανεργία.
 • Η πολιτική απασχόλησης, πεδίο σύζευξης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Έννοιες και ορισμοί, ιστορική διαδρομή. Αντιστοίχηση θεωρητικών απόψεων με συγκεκριμένες πολιτικές απασχόλησης. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Η Ελληνική περίπτωση.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι ο εξοπλισμός των φοιτητών με τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις για την κατανόηση και την ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Επιπλέον στόχος είναι η ενασχόλησή των φοιτητών με συγκεκριμένες πλευρές αυτού του συστήματος και η σε βάθος ανάλυσή τους, παρέχοντας τη δυνατότητα για την εκπόνηση μίας πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας σε αυτόν τον τομέα.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)

 

Βιβλιογραφία:

Βασική:

 • Δεδουσόπουλος, Α., 2004. Η Κρίση στην Αγορά Εργασίας, Θεωρίες της Ανεργίας. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός
 • Ιωαννίδης, Α., 2009. Ο Αινιγματικός Χρόνος της Μισθωτής Εργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 • Borjas, G., 2003. Τα Οικονομικά της Εργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Πρόσθετη:

 • Βενιέρης, Δ. & Παπαθεοδώρου, Χ., (εκδότες) 2003. Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
 • Δεδουσόπουλος, Α., 1998. Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας, Η Προσφορά Εργασίας. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός
 • Καραμεσίνη, Μ., Κούζης, Γ., (εκδότες) 2005. Πολιτική Απασχόλησης, Πεδίο Σύζευξης της Οικονομικής και της Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
 • Σακελλαρόπουλος, Θ., 2001. Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
 • Ehrenberg, R. & Smith, R., 1991. Modern Labor Economics: Theory and Public Policy. New York: Harper Collins College Publishers
 • Hamermesh, D. & Rees, A., 1993. The Economics of Work and Pay. New York: Harper Collins College Publishers

• McConnell, C. & Brue, S., 1992. Contemporary Labor Economics. New York: McGraw Hill Inc.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *