Οικογένεια, φύλο και κοινωνική πολιτική


ΣΤ9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / FAMILY, GENDER AND SOCIAL POLICY (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions)

Ευριπίδης Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής / Evripidis Papadimitriou, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/evpapa/, evpapa@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/οικογένεια-φύλο-και-κοινωνική-πολιτι/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στην κοινωνιολογία της οικογένειας και στην οικογενειακή πολιτική. Εξετάζεται η οικογένεια ως κοινωνικός θεσμός και γίνεται ανάλυση των λειτουργιών της. Παρουσιάζονται τα διάφορα σχήματα οργάνωσης του ιδιωτικού βίου, οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα που υφίστανται για κάθε ένα από τα σχήματα αυτά. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών με την οικογένεια ζητημάτων αποτελεί ο συνδυασμός της ρευστότητας της δομής και της μορφής της σύγχρονης οικογένειας και της σταθερότητας της οργάνωσής της. Ο συνδυασμός αυτός καθώς επίσης και η επίδραση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων συνθέτουν μία πολύπλοκη πραγματικότητα για την οικογενειακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη της οικογένειας και των μελών της και στην επίλυση των ατομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Περίγραμμα μαθήματος:

  1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. «Παραδοσιακή» και «σύγχρονη» οικογένεια.
  2. Δομή και λειτουργίες της σύγχρονης συμβατικής οικογένειας.
  3. Οικογένεια και ρευστότητα.
  4. Κοινωνική μεταβολή και οικογένεια. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.
  5. Σχήματα οργάνωσης του ιδιωτικού βίου.
  6. Οικογενειακή ζωή και νέες τεχνολογίες.
  7. Οικογενειακή πολιτική σε Ελλάδα και Ευρώπη.
  8. Εργασία και οικογένεια
  9. Τρίτη ηλικία και οικογένεια
  10. Μονογονεικότητα

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ κοινωνίας και οικογένειας, η γνωριμία με τις θεωρίες για την οικογένεια και η εμβάθυνση στις πολιτικές για την στήριξη της οικογένειας και των μελών της (με έμφαση σε Ελλάδα και ΕΕ).

 

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις

Εργασίες (προαιρετικά)

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Βασική:

Μουσούρου, Λ.Μ. (2005): Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική. Αθήνα: Gutenberg.

Φάκελος με υλικό στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Πρόσθετη:

Γεώργας, Δ., Κογκίδου Δ., Τεπέρογλου, Α., Μουσούρου Λ. & Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.), 2005. Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις. Αθήνα: Gutenberg.

Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (επιμ.), 2000. Κείμενα κοινωνιολογίας του γάμου και της οικογένειας. Αθήνα: Tυπωθήτω.

Κατάκη, Χ., 2012. Οι τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας. Αθήνα: Πεδίο.

Μουσούρου, Λ., 1998. Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας. Αθήνα: Gutenberg.

Singly, F. de, 2012. Το άτομο, το ζευγάρι, η οικογένεια. Αθήνα: Κριτική.

Ρήγα, Α.Β., 2012. Η οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα. Αθήνα: Πεδίο.

Κουφογιάννη-Καρκανιά, Π., 2011. Γάμος και οικογένεια στο σύγχρονο κοινωνικό και επιστημονικό τοπίο . Αθήνα: Γρηγόρη.

Παπαχριστόπουλος, Ν., 2010. Οικογένεια και νέες μορφές γονεϊκότητας. Αθήνα: Opportuna.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *