Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική


E11 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / MIGRATION AND MIGRATION POLICY (Επιλογής: για όλες τις κατευθύνσεις / Optional: for all directions)

Διδάσκων: Αναστάσιος Χάρδας,Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα: https://socadm.duth.gr/cv/achardas/

e-mail: achardas@gmail.com

web-site: https://socadm.duth.gr/author/achardas/

e-class: https://eclass.duth.gr, https://elearning.socadm.duth.gr/moodle/

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα φαινόμενα της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής πολιτικής. Εντοπίζει τα πρώτα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα να λαμβάνουν χώρα ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους και αναλύει περισσότερο διεξοδικά τα κύματα μετανάστευσης που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 200 χρόνων. Εντάσσει το φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά και των πολιτικών που υλοποιούνται προκειμένου να το ρυθμίσουν, στο εκάστοτε ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και κυριότερα οικονομικό πλαίσιο. Αναφορικά με το φαινόμενο της μεταναστευτικής πολιτικής, εντοπίζει τις απαρχές της στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα οπότε και ξεκινά η γραφειοκρατικοποίηση των χωρών που συμμετείχαν στην νεωτερικότητα. Εκτός από τις εμφανείς κατηγορίες των οικονομικών μεταναστών, θα γίνει ξεχωριστή ανάλυση αναφορικά με εξειδικευμένες κατηγορίες πληθυσμών που μετακινούνται από τη χώρα καταγωγής τους σε μια άλλη. Τέτοιες κατηγορίες είναι οι αιτούντες άσυλο, οι παλινοστούντες, οι μετανάστες που μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας τους και ασφαλώς οι πρόσφυγες.

Παράλληλα, το μάθημα θα προσεγγίσει μια σειρά από δευτερεύοντα ζητήματα που προκύπτουν από την μετανάστευση και την μεταναστευτική πολιτική. Στα πλαίσια αυτά, θα εξεταστούν οι πολιτικές προεκτάσεις των μεταναστευτικών ροών στις χώρες υποδοχής (αύξηση ρατσισμού, ξενοφοβία, κοινωνικός αποκλεισμός απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες κτλ.) αλλά και άλλες πιο θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτή την αλληλεπίδραση. Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών των χωρών υποδοχής, ενώ στην ίδια συζήτηση αναφέρεται και η επίπτωση της μετανάστευσης στην δημογραφική εξέλιξη των χωρών υποδοχής αλλά και στις χώρες αποστολής. Αναπόφευκτα, το μάθημα από εμπειρικής άποψης θα είναι στον μεγαλύτερο βαθμό του εστιασμένο στην Ελλάδα, η οποία συγκυριακά ήλθε στην επιφάνεια ως χώρα υποδοχής μεγάλου αριθμού μεταναστών, έπειτα από την αύξηση των προσφυγικών ροών από το 2015 και μετά, αλλά και ως αποτέλεσμα του Κανονισμού του Δουβλίνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλες χώρες υποδοχής και αποστολής, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και εκτός αυτής δεν θα εξεταστούν στο μάθημα. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης θα αποδοθεί στις λειτουργικές, νομικές και οργανωτικές παραμέτρους της λεγόμενης Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ. Γενικότερα, οι πολιτικές αντιδράσεις στα ζητήματα της μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής από την πλευρά της ΕΕ θα εξεταστούν διεξοδικά. Τέλος, θα γίνει ανάλυση των προοπτικών που διανοίγονται και που αφορούν τα φαινόμενα της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής πολιτικής κυρίως στο επίπεδο της ΕΕ και της Ελλάδας.

Αξιολόγηση:

  • Απαλλακτική εργασία

Βιβλιογραφία

  • ΊανΓκόλντιν, ΤζέφρυΚάμερον, ΜίραΜπαλαρατζάν (2013) Αυτοί δεν είναι σαν εμάς. Ρέθυμνο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
  • Κωνσταντίνος Ρόντος, Νικόλαος Ναγόπουλος και Νικόλαος Πανάγος (2017) Το προσφυγικό-μεταναστευτικό φαινόμενο στη Λέσβο και η τοπική κοινωνία: στάσεις και συμπεριφορές. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα
  • Μαίρη Ανάγνου (2017) Ετερότητα και Ανεκτικότητα στην Ευρώπη. Αθήνα:Παπαζήσης

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *