Κριτική KE και μειονότητες


ΣΤ6 ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ / CRITICAL SOCIAL WORK AND MINORITIES (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Υποχρεωτικό: Κοινωνική Εργασία / Optional: Social Administration and Policy, Compulsory: Social Work)

Αγάπη Κανδυλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Agapi Kandylaki, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/akandila/, akandila@socadm.duth.gr

Βασίλειος Καραγκούνης, Επίκουρος Καθηγητής / Vassileios Karagounis, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/vkaragk/, vkaragk@socadm.duth.gr  

website: https://socadm.duth.gr/courses/κριτική-κοινωνική-εργασία-και-μειονό/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα εστιάζει στην προσέγγιση της κριτικής κοινωνικής εργασίας και της αναστοχαστικής πρακτικής. Παρουσιάζει αναλυτικά και αξιολογεί την οπτική των ριζοσπαστικών και φεμινιστικών θεωριών και την επιρροή τους στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας. Μελετα μεθοδολογικά έννοιες, όπως η πολυπολιτισμικότητα, οι  μειονότητες, η ταυτότητα–ετερότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κοινωνική ένταξη, κ.ά.

Επιχειρείται μια ιστορική αναδρομη και εμβάθυνση στις προσεγγίσεις που ανέπτυξε η κοινωνική εργασία, κυρίως στον αγγλοσαξωνικό χώρο,  για την υποστήριξη και τη διαχείριση των δυσκολιών των  πολιτισμικά διαφερόντων κοινωνικών ομάδων.

Επικεντρώνεται επίσης στα κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ενταξη και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού  των  θρησκευτικών και φυλετικών μειονοτήτων  και κυρίως  των Μουσουλμάνων και των Ρομά, στην ΕΕ και την Ελλάδα.  Έμφαση δίνεται στην μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, καθώς και στην ένταξη μουσουλμανοπαίδων  στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη προγραμματων παρέμβασης κοινωνικής εργασίας σε υποβαθμισμένες μειονοτικές κοινότητες στη Θράκη.

Το μάθημα πέραν των διαλέξεων περιλαμβάνει και σεμιναριακού τυπου διδασκαλία καθώς και βιωματικές ασκήσεις, παρακολούθηση βιντεο και σχολιασμός.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Εισαγωγή στην Κριτική Κοινωνική εργασία και τον  ανακλαστικό αναστοχασμό (critical social work and reflective practice)

Μεθοδολογικές έννοιες: πολυπολιτισμικότητα, μειονότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ένταξη, θετική διάκριση, διακρίσεις, κ.ά

Ταυτότητα – ετερότητα – εθνικισμός και ρατσισμός αντιρατσισμός.

Θεωρητικές προσεγγίσεις για την άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Μουσουλμανικές μειονότητες και μειονότητες Ρομά στην ΕΕ.

Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη

Εκπαίδευση και κοινωνική εργασία, ο διαμεσολαβητικός ρόλος της κοινωνικής εργασίας για την ανάπτυξη προγραμματων πρόληψης και αντιμετώπισης της διαρροής  στην εκπαίδευση και την κοινότητα

Συμβουλευτική με πολιτισμικά διαφέροντες πληθυσμούς

 

Αξιολόγηση:

Το μάθημα θα αξιολογείται με μια προαιρετικής φυσης εργασία που θα πριμοδοτεί την τελική βαθμολογία με 2 μονάδες. Στο μέσον του εξαμήνου θα δίδεται τέστ ενδιάμεσης αξιολόγησης που θα βαθμολογείται με το 30% της συνολικής βαθμολογίας και η τελική εξέταση θα βαθμολογείται με 70% .

 

Βιβλιογραφία:

Ελληνική:

Ζαϊμάκης, Γ. και Κανδυλάκη, Α., 2005 (επιμ). Δίκτυα κοινωνικής Προστασίας. Μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες,  Αθήνα,  εκδόσεις Κριτική

Κανδυλάκη, Α., 2009,  Κοινωνική Εργασία σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον,  Αθήνα εκδόσεις Τόπος

Ξενόγλωσση:

Adams, R Dominelli, L. and Payne M. 2009,  Critical Practice in Social Work,  Basingstone, Palgrave Macmillan

Alan, J., Briskman, L. and Pease B., 2009,  Critical Social Work, Crows Nest, NSW, Allen and Unwin

Fook, J., 2003, Social work : Critical Theory and Practice,  London Sage

Συμπληρωματική βιβλιογραφία από αρθρογραφία από διεθνή περιοδικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *