Κράτος και κρατικές πολιτικές


Δ12 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ / STATE AND STATE POLICIES (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional:in all directions)

Απόστολος Πανταζής, Λέκτορας / Apostolos Pantazis, Lecturer

https://socadm.duth.gr/author/apantaz/, apantaz@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/κράτος-και-κρατικές-πολιτικές/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην έννοια του κράτους, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη νεωτερικότητα σε σχέση με τις μορφές εκδήλωσης της κρίσης του κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κρίση του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους, όπως αυτή εκδηλώθηκε ως αμφισβήτηση της «κεϋνσιανής συναίνεσης» και ως επιβολή του νεοφιλελεύθερου κράτους. Η ανωτέρω μεταβολή προσεγγίζεται ως αναδιάταξη των κύριων κρατικών πολιτικών (δημοσιονομική και νομισματική).

Περίγραμμα μαθήματος:

1.Πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες συγκρότησης του σύγχρονου κράτους.

2.Η κρίση του φιλελευθερισμού και η εποχή του ιμπεριαλισμού.

3.Η κρίση του φορολογικού κράτους. Κρατικός σοσιαλισμός ή κρατικός καπιταλισμός.

4.Η γένεση και ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους.

5.Η «κεϋνσιανή συναίνεση». Η «μικτή οικονομία» και το μεταπολεμικό κράτος.

6.Το «νεοφιλελεύθερο σύστημα πολιτικής οικονομίας». Το νεοφιλελεύθερο κράτος.

7.Θεωρίες της κρίσης του σύγχρονου κράτους.

Μαθησιακοί στόχοι:

Η γνώση των βασικών μεταβολών και κρίσεων στη δομή του σύγχρονου κράτους σε σχέση με την ανάπτυξη της καπιταλιστικής κοινωνίας.

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Γράβαρης Διονύσης, 1997, Κρίση Κοινωνικού Κράτους και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Πανταζής Απόστολος, 2009, Καρλ Μαρξ – Καρλ Πολάνυι. Η γένεση του κοινωνικού κράτους, Αθήνα: Στοχαστής.

Πρόσθετη:

Clarke S., 1988, Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State, Edward Elgar, Aldershot.

Goldscheid R., 1917, Staatssozialismus oder Staatskapitalismus. Ein finanzsoziologischer Beitrag zur Lösung des Staatsschulden-Problems, Wien-Leipzig:Anzengruber-Verlag Brüder Suschitzky.

GoughI., 1979, The Political Economy of the Welfare State, London: Macmillan.

Hall P.A. (ed.), 1989, The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations, Princeton/New Jersey: PrincetonUniversity Press.

Marx K./ Engels F., 1976, Werke, Berlin: Dietz.

O’ Connor J., 1973, The Fiscal Crisis of the State, New York: St. Martin’s.

Polanyi K., 1944, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon Press.

Schumpeter J.A., 1950, Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper & Row.

Winch D., 1972, Economics and Policy: A Historical Survey, Suffolk: Fontana.

Winkler H.A. (hg.), 1974, Organisierter Kapitalismus. Voraussetzungen und Anfänge, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *