Κοινωνικό μάρκετινγκ


Ζ11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / SOCIAL MARKETING (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions)

Περικλής Πολυζωίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής / Periklis Polyzoidis, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/ppolyzoi/, ppolyzoi@socadm.duth.gr

Ύλη εξετάσεων

Κοινωνικό Μάρκετινγκ: Κεφάλαια 1 έως 10

 

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, ως ενός τομέα οικονομικής δραστηριότητας με σαφή και εντοπισμένα χαρακτηριστικά καινοτομίας, ο οποίος περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις με περισσότερο ή λιγότερο έντονη εθελοντική διάσταση, συνεταιριστικές επιχειρήσεις πλατιάς βάσης, καθώς και διάφορες μορφές και επίπεδα οργανώσεων αλληλοβοήθειας. Επιχειρείται επίσης μια εξοικείωση με τις έννοιες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας και του μάρκετινγκ. Παράλληλα αναλύεται η έννοια του κοινωνικού μάρκετινγκ, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων. Σε μια ξεχωριστή ενότητα θίγονται τα θέματα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

 Θεματικές ενότητες

  1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της διοίκησης επιχειρήσεων
  2. Παρουσίαση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας
  3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: διεθνής εμπειρία
  4. Εθελοντικές οργανώσεις, αυτοβοήθεια και γυναικείοι συνεταιρισμοί
  5. Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια
  6. Κοινοτικές Πρωτοβουλίες για την κοινωνική οικονομία
  7. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του marketing και του marketing mix
  8. Κοινωνικό marketing
  9. Μελέτες περιπτώσεων κοινωνικού marketing
  10. Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

 

Βιβλιογραφία:

Anheier, H. K. (2000): ‘Managing Non-Profit Organisations. Towards a New Approach’, Civil Society Working Paper, 1, The Centre for Civil Society, London.

Anheier, H. K. and Salamon, L. M. (2001): ‘Volunteering in Cross-National Perspective: Initial Comparisons’, Civil Society Working Paper, 10, The Centre for Civil Society, London.

Κριατσιώτη, Β. (2006): Κοινωνική Οικονομία και Οικονομία της Αλληλεγγύης. Ενημέρωση, 126.

Παλαιολόγου Ν. και Παπαβασιλείου Χ. (2000): Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης στην Ελλάδα. Ενημέρωση, 58.

Παναγιωτίδου, Ε. (1999): ‘Η Κοινωνία των Εθελοντών’, Αθήνα, Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση.

Πολυζωίδης, Π. (2004): Κοινωνική Φροντίδα στην Ελλάδα. Ο Ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή.

Πολυζωίδης, Π. (2006): Εθελοντισμός στην Κοινωνική Προστασία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Στασινοπούλου, Ο. (1997): ‘Ελληνικές Εθελοντικές Οργανώσεις: Μια Πρώτη Προσέγγιση μέσα από το Ερευνητικό Πρόγραμμα Volmed-Hellas’, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα.

Χρυσάκης, Μ., Ζιώμας, Δ., Καραμητροπούλου, Ν. Χατζαντώνης, Δ., (2002): Προοπτικές απασχόλησης στο τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, Σάκκουλα, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα.