Κοινωνικός σχεδιασμός


B3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / SOCIAL PLANNING (Υποχρεωτικό: σε όλες τις κατευθύνσεις / Compulsory: in all directions)

Περικλής Πολυζωίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής / Periklis Polyzoidis, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/ppolyzoi/, ppolyzoi@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/κοινωνικός-σχεδιασμός/

e-class: https://eclass.duth.gr

 

Ύλη εξετάσεων

Κοινωνικός Σχεδιασμός σε αβέβαιο μέλλον: Κεφάλαια/ενότητες 1,  7, 13.1,   14,   15.

 

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Ο Κοινωνικός Σχεδιασμός συνδέει τα θεωρητικά σχήματα για την κοινωνική προστασία με την πρακτική και την υλοποίηση συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων. Στο πλαίσιο των διαλέξεων του κοινωνικού σχεδιασμού αναγνωρίζονται αναλύονται, και οροθετούνται τα επιμέρους ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα περιγράφονται οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί  αντιμετώπισής τους από το κράτος και τους επίσημους φορείς. Ειδικότερα, αναλύεται ο σχεδιασμός κρατικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας ως τμήμα ευρύτερων κοινωνικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της επιδίωξης ρητών και υπόρρητων στόχων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής καλείται να κατανοήσει τη διαδικασία του κοινωνικού σχεδιασμού και να εμπεδώσει τις μεθόδους που ακολουθούνται προκειμένου να οργανωθούν κοινωνικές παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη.

Περίγραμμα μαθήματος:

  1. Έννοια, ορισμοί, θεωρητική θεμελίωση και πεδία εφαρμογής του Κοινωνικού Σχεδιασμού με έμφαση στο σχεδιασμό Κοινωνικής Πολιτικής.
  2. Η κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο των πολιτικών του κράτους ως μέρος του ευρύτερου κοινωνικού σχεδιασμού. Η λειτουργία του κοινωνικού σχεδιασμού στο σύγχρονο κράτος και ο ρόλος του στην υλοποίηση των κρατικών πολιτικών.
  • Η θεωρητική θεμελίωση του κοινωνικού σχεδιασμού, η ανάπτυξη σχεδίων κοινωνικών παρεμβάσεων έως την προώθησή τους προς την υλοποίηση.
  1. Η πρακτική του κοινωνικού σχεδιασμού στη σύγχρονη Ελλάδα.
  2. Εργασία

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει:
(α) να γνωρίζουν το πλαίσιο εκπόνησης του κοινωνικού σχεδιασμού, (β) να περιγράφουν τη διαδικασία του κοινωνικού σχεδιασμού, (γ) να είναι σε θέση να διατυπώνουν αξιόπιστα πλάνα κοινωνικού σχεδιασμού, (δ) να διαθέτουν τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να επιλέγουν τις βέλτιστες ανά περίπτωση διαδικασίες, πρακτικές μεθόδους και πόρους προκειμένου να επιτύχουν δεδομένους στόχους στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.

 

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση με ελεύθερη ανάπτυξη ζητημάτων στο τέλος του εξαμήνου(100%)

Εργασίες που συμβάλλουν κατά είκοσι τοις εκατό (20%) στην τελική βαθμολογία

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Κασιμάτη, Κ. (2002), Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση, Gutenberg, Αθήνα.

Ιατρίδης Δ. 1990, Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα.

Πρόσθετη:

Booth, T.H ed. 1979, Planning for Welfare, Basil Blackwell, Oxford.

Gans, H.J. 1968, People and Plans, Essays on Urban Problems and Solutions, Basic Books, New York

Glennerster H. 1983, Planning for Priority Groups, Martin Robertson, London.

Ιατρίδης Δ. 1990, Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα.

Ιατρίδης Δ. 2005, Οργανισμοί Κοινωνικής Φροντίδας. Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής για ανάπτυξη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Κασιμάτη, Κ. (2002), Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση, Gutenberg, Αθήνα.

Midgley J., Piauchaud D. 1984, The Fields and Methods of Social Planning, Heinemann, London.

RobsonC. 2007, Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου, Gutenberg, Αθήνα.

Walker A. 1984, Social Planning, Blackwell, London.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *