Κοινωνική εργασία με ομάδες


Δ7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ / SOCIAL WORK WITH GROUPS (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Υποχρεωτικό: Κοινωνική Εργασία / Optional: Social Administration and Policy, Compulsory: Social Work)

Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Καθηγητής / Charalampos Poulopoulos, Professor

https://socadm.duth.gr/author/chpoulo/, chpoulo@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/κοινωνική-εργασία-με-ομάδες/

e-class: https://eclass.duth.gr

Παρουσίαση του μαθήματος:

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και αρχές της κοινωνικής εργασίας με ομάδες και να αναδείξει την οπτική και το ρόλο των κοινωνικών λειτουργών στις ομάδες. Αναλύονται οι διάφοροι τύποι των ομάδων τις οποίες αξιοποιούν οι κοινωνικοί λειτουργοί σε διαφορετικά πλαίσια. Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν ψυχο-εκπαιδευτικές, ομάδες υποστήριξης, ομάδες θεραπευτικές αλλά και ομάδες κοινοτικής δράσης και ανάπτυξης. Στο μάθημα αναλύεται επίσης η θεωρία των ομάδων στην κοινωνική εργασία παράλληλα με την ιστορική ανασκόπηση και εστίαση στην σύγχρονη πρακτική και έρευνα με ομάδες. Δίνεται έμφαση στη δυναμική και στη διεργασία των ομάδων, στο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού και στις αρχές τις οποίες υπηρετεί στο πλαίσιο των ομάδων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σεβασμό στη διαφορετικότητα των μελών της ομάδας και στους διακριτούς ρόλους.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 1. Ορισμός των Ομάδων στην Κοινωνική Εργασία – Ιστορική Αναδρομή
 2. Παρεμβάσεις της κοινωνικής εργασίας σε διαφορετικού τύπου ομάδες
 3. Δυναμική και Διεργασίες των Ομάδων
 4. Στάδια και τεχνικές ανάπτυξης ομάδων
 5. Κοινωνική Δικαιοσύνη – δημοκρατικές αρχές, ισότητα και αυτονομία στην ομάδα.
 6. Η αξία της διαφορετικότητας των μελών στην ομάδα (φυλή, φύλο, θρησκεία κλπ.)
 7. Οι ρόλοι των μελών στην ομάδα
 8. Γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις του κοινωνικού λειτουργού στις ομάδες.
 9. Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη παρεμβάσεων.
 10. Ομάδες αυτό-βοήθειας – αλληλοβοήθειας.
 11. Διαχείριση ομάδας και διαδικασίες αξιολόγησης. Focusgroups.
 12. Επαγγελματική ηθική και εποπτεία στη δουλειά με ομάδες.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο συγκεκριμένο μάθημα θα είναι σε θέση να διακρίνουν το εύρος των δυνατοτήτων της κοινωνικής παρέμβασης με ομάδες. Θα αντιλαμβάνονται επίσης τις βασικές έννοιες της δυναμικής και της διεργασίας των ομάδων, το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού σε αυτές καθώς και των μελών της ομάδας, την σημασία των ομάδων αλληλοβοήθειας ιδιαίτερα για την ενεργοποίηση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων αλλά και την αξία των ομαδικά εστιασμένων συνεντεύξεων στην έρευνα.

 

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις.

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Πουλόπουλος, Χ. & Τσιμπουκλή, Α. (2016). Δυναμική των Ομάδων και Αλλαγή στους Οργανισμούς. Αθήνα: Τόπος.

Yalom, Irvin ( 2006). Θεωρία και Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Άγρα.

Τσιμπουκλή, Α. (2012). Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. http://www.inegsee.gr/ekdosi/dinamiki-omadas-ke-epikinonia-stin-ekpedefsi-enilikon/

Προαιρετική:

Α. Ελληνόγλωσση

Αρχοντάκη Ζάννα, Φιλίππου Δάφνη (2003). 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης. Αθήνα : Καστανιώτης.

Blanchet, Alain & Trognon, Alain (1997). Ψυχολογία ομάδων: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές των ομαδικών μοντέλων. Αθήνα: Σαββάλας

Jaques, David (2001). Μάθηση σε ομάδες  : Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Hogg, M. &Tindale, S. (2016).  Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας-Διεργασίες Ομάδας. Αθήνα: Δαρδανός.

Καρατζόλας, Νίκος, Λαζαρίδης, Νίκος, Μαυρίδης, Γιώργος, Μπονάνος,Μάνος, Μωρεσόπουλος, Μανώλης (2006). Βιωματικές δραστηριότητες ομαδικής και προσωπικής ανάπτυξης : Ένα χρήσιμο εργαλείο για εκείνους που συντονίζουν και καθοδηγούν ομάδες. Θεσσαλονίκη: ΜΗΔΕΝ ΟΙΟ.

Κοκκίνη, Ε. & Πουλόπουλος, Χ., (2015). Συμμόρφωση, Αντίσταση και Αλλαγή σε θεραπευτικές ομάδες για την απεξάρτηση. Εξαρτήσεις.  Τεύχος 25, σελ. 15-41.

Margaret Wetherell (2004). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο

Mindell, Arnold (2002). Μέσα στη φωτιά: Μετασχηματισμός μεγάλων ομάδων: Αξιοποιώντας τις συγκρούσεις και τη διαφορετικότητα. Αθήνα : Γραφές

Ναυρίδης, Κ. (2005). Ψυχολογία των Ομάδων. Κλινική Ψυχοδυναμική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Rogers, Carl (1991). Ομάδες συνάντησης: Αυτογνωσία-ψυχολογία των ομάδων-επικοινωνία. Αθήνα: Δίοδος.

Β. Ξενόγλωσση:

Bacha, Claire S. (2009). Becoming conscious of the human group, GroupAnalysis, 42(1), 2009, p. 62-79

Bion W. R. (2000).Experiences in groups and other papers. London:Routledge. 2nd ed. New York: Routledge.

Bronwyn Hyde (2013). Mutual Aid Group Work: Social Work Leading theWay to Recovery-Focused Mental Health Practice, Social Work Groups, 36:1, 43-58.

Chazan, Rachael (2001). The group as therapist. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Chesner, Anna and Hahn Herb (2002). Creative advances in groupwork. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Holman, Christopher (2009). The large group as window: A strange situation. International Journal of Therapeutic Communities, 30(3) Autumn 2009, p. 269-275.

Malekoff Andrew, MSW (2008) Transforming Trauma and Empowering Children and Adolescents in the Aftermath of Disaster Through Group Work, Social Work With Groups, 31:1, 29-52

Richards-Schuster, Katie & Aldana, Adriana (2013) Learning to Speak Out AboutRacism: Youths’ Insights on Participation in an Intergroup Dialogues Program, Social Work With Groups, 36:4, 332-348.

Ringer, T. Martin (2002). Group action: The dynamics of groups in therapeutic, educational and corporate settings. London and Philadelphia: Jessica Kingsley.

Wheelan, Susan A. (2009). Group size, group development, and group productivity. Small Group Research, 40(2), p. 247-262.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *