Κοινωνική εργασία και ενδοοικογενειακή βία


Δ18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ / SOCIAL WORK AND DOMESTIC VIOLENCE (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία / Optional: Social Administration and Policy, Optional: Social Work)

Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Sevaste Chatzifotiou, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/schatzif/, schatzif@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/κοινωνική-εργασία-και-ενδοοικογενει/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα καλύπτει το ευρύ φάσμα της ενδοοικογενειακής βίας και των παρεμβάσεων της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας. Εξετάζεται η ρύθμιση των εννόμων σχέσεων που εκδηλώνονται ως σύμπλεγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας. Επί πλέον εξετάζονται οι θεσμοί της δικαστικής συμπαράστασης και της δικαστικής επιμέλειας, και της ποινικής διαμεσολάβησης που και αυτοί εντάσσονται από το νομοθέτη στην ύλη του ελληνικού Αστικού, Οικογενειακού και Ποινικού Δικαίου.

Επιχειρείται η θεωρητική ανάλυση του φαινομένου της βίας στην οικογένεια, μέσα διάφορες προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα η ανάλυση εστιάζει και σε μοντέλα προσέγγισης των δραστών κακοποίησης. Η παρέμβαση της κοινωνικής εργασίας επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης όπως είναι η βία στην οικογένεια (όλα τα είδη κακοποίησης παιδιών, γυναικών, ανδρών), αλλά και σε τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Παρουσιάζονται και συζητούνται θεραπευτικά προγράμματα για κακοποιημένα παιδιά και δράστες καθώς και προγράμματα υποστήριξης για κακοποιημένες γυναίκες. Θίγονται οι δυσκολίες που οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί συναντούν στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών, και τονίζεται η σημασία της δικτύωσης και διεπιστημονικότητας στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Παράλληλα, η συζήτηση εμπλουτίζεται με ενημέρωση από την εφαρμογή καλών πρακτικών από σχετικές υπηρεσίες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Περίγραμμα μαθήματος – θεματικές ενότητες:

Η οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα. Η οικογένεια σε κρίση. Ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα.

Βία στην οικογένεια. Προγράμματα υποστήριξης για κακοποιημένα άτομα.

Θεωρητικές αιτιολογικές προσεγγίσεις. Η φεμινιστική προσέγγιση. Η οπτική του φύλου.

Μορφές βίας μεταξύ των μελών της οικογένειας. Στατιστικά δεδομένα.

Ο κύκλος της βίας. Ο τροχός της δύναμης και του ελέγχου. Ισότητα των φύλων.

Το νομικό καθεστώς για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θεραπευτικά προγράμματα για επιβιώσαντες και δράστες κακοποίησης. Ο θεσμός της  ποινικής διαμεσολάβησης.

Ο ρόλος των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Επίσκεψη σε κέντρα πρόληψης κατά της βίας και συμβουλευτικά κέντρα/σταθμούς για κακοποιημένα άτομα.

Ομιλίες από  επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Εργασίες, Roleplaying,  βιωματικές ασκήσεις για την ευαισθητοποίηση ενεργών πολιτών.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Η κατανόηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του θεσμού της οικογένειας, της οικογενειακής πρακτικής και του συμβολισμού της.

Η κατανόηση και ανάλυση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων της Κοινωνικής Εργασίας για την ενδοοικογενειακή βία.

Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών θεωριών που αφορούν στην ενδοοικογενειακή βία, τις μορφές και τα είδη, τους ορισμούς, και τους εμπλεκόμενους στο φαινόμενο αυτό.

Μύθοι, προκαταλήψεις και στερεότυπα γύρω από το υπό μελέτη φαινόμενο.

Η κατανόηση και γνώση των φοιτητών για τα επιστημονικά εργαλεία που μπορούν να έχουν στα χέρια τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών  που καλούνται να εργαστούν με θύματα και/ή θύτες ενδοοικογενειακής βίας.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Μία προαιρετική εργασία, ατομική ή ομαδική  (+20%) ή, εναλλακτικά,

απαλλακτική- ατομική  εργασία (100%)

 

Βιβλιογραφία:

Αρτινοπούλου, Β., 2006.  Ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Σουλή, Σ., 2010.  Αθέατη Βία – Η Αγάπη δεν Πρέπει να Πονάει. Αθήνα: Εκδόσεις  Ψυχογιός.

Χατζηφωτίου,  Σ.,  2005.  Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και παιδιών. Διαπιστώσεις και προκλήσεις για την Κοινωνική Εργασία. Θεσσαλονίκη: ΕκδόσειςΤζιόλας.

Burnham, J., 1986.  FamilyTherapy, London: Routledge Publications.

Dale,P., Davies, M., Morrison, T., and Waters, J., 1986.  Dangerous Families: Assessment and Treatment of Child Abuse. London: Routledge.

Piercy, F, Sprenkle, D., and  Wetchler, J., 1996.  Family Therapy Sourcebook. London: The Guildford press.

Salter, A., 1988.  Treating Child Sex Offenders and Victims, A Practical Guide. London: Sage Publications.

The Violence Against Children Study Group, 1993. Taking Child Abuse Seriously. London: Routledge Publications.

Ηorton, A., Johnson, B., Roundy, L.,  and Williams, D., eds  1990.  The Incest Perpetrator  –  A family member no one wants to treat. London:  Sage Publications

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *