Κοινωνία και περιβάλλον


Η9 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / SOCIETY AND THE ENVIRONMENT (Επιλογής: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional: Social Administration and Policy, Optional: Political Science)

Ευριπίδης Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής / Evripidis Papadimitriou, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/evpapa/, evpapa@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και φύσης ως παράγοντα που δημιούργησε, αλλά και συνεχίζει να συμβάλλει στην όξυνση της οικολογικής κρίσης. Εξετάζοντας μια σειρά από ζητήματα, στοχεύει το μάθημα στην ανάδειξη των ποικίλων εκφάνσεων του περιβαλλοντικού προβλήματος, των γενεσιουργών παραγόντων και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων και στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας καθώς επίσης και τα βασικά πεδία της κοινωνιολογικής έρευνας για το περιβάλλον.

Περίγραμμα μαθήματος:

Το μάθημα αναπτύσσεται με βάση τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

– Εκφάνσεις και διαστάσεις του σύγχρονου περιβαλλοντικού προβλήματος.

– Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας.

– Θεωρητικές προσεγγίσεις, ζητήματα και εργαλεία της κοινωνιολογικής έρευνας για το περιβάλλον.

– Ανθρωποκεντρισμός, οικοκεντρισμός, περιβαλλοντική ηθική.

– Περιβαλλοντική κρίση και κοινωνικές ανισότητες.

– Κοινή γνώμη, ΜΜΕ, Οικονομία και Πολιτική.

– Περιβαλλοντική συνείδηση και συμπεριφορά: Αξιακές και άλλες διαστάσεις.

– Περιβαλλοντικό κίνημα.

– ΜΚΟ, ομάδες πίεσης και περιβαλλοντική πολιτική.

– Σχεδιασμός έρευνας.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα κοινωνικά αίτια και τις κοινωνικές προεκτάσεις της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης, να γνωρίσουν τα βασικά πεδία της σύγχρονης κοινωνιολογικής έρευνας για το περιβάλλον και να αντιπαρατεθούν γόνιμα με τα ευρήματά της.

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις

Εργασίες (προαιρετικά)

Συμμετοχή σε σχεδιασμό και υλοποίηση εμπειρικής έρευνας (προαιρετικά)

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Βασική:

Καραμίχας, Ι./Μποτετζάγιας, Ι., 2009: Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία. Αθήνα: Κριτική
Φάκελος με σχετικό υλικό στο e-class (θα ενημερώνεται καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου).

Πρόσθετη:

Δεκλερής Μ., κ.ά., 2005. Κοινωνία και περιβάλλον. Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Θεοδωροπούλου, Ε., κ.ά, 2009. Περιβαλλοντική ηθική: Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή. Αθήνα: Ατραπός.

Μποτετζάγιας, Ι., 2010. Η ιδέα της φύσης. Αθήνα: Κριτική.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *