Ιστορία πολιτικών ιδεών


A7 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ / HISTORY OF POLITICAL IDEAS (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Θεόδωρος Γεωργίου, Καθηγητής / Theodoros Georgiou, Professor

https://socadm.duth.gr/author/tgeorgi, tgeorgio@polsci.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/ιστορία-πολιτικών-ιδεών/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή του μαθήματος:

Στο πλαίσιο το μαθήματος αναλύονται σε επιστημολογικό και θεματικό επίπεδο η ιστορική προέλευση και καταγωγή των εννοιολογικών σχημάτων μέσω των οποίων ερμηνεύονται οι εκάστοτε πολιτικές μορφές ζωής.  Εξετάζεται η πολιτική κοινωνία ως ιστορικότητα και ως κοινωνική μορφή ζωής, η οποία θεμελιώνεται στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Η ιστορική έκθεση δεν εντάσσεται στη γραμμική ιστοριογραφία, αλλά σε συγκυριακή ερμηνευτική λογική προσέγγιση του παρόντος, στο βαθμό που η διδασκαλία του μαθήματος απονέμει τα επιστημολογικά πρωτεία στην ίδια την ερευνητική δραστηριότητα.

Περίγραμμα του μαθήματος: 

Η καταγωγή των πολιτικών ιδεών

Η εννοιολογική κατασκευή των ιδεών του πολιτικού, της πολιτικής, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του κράτους, του συμβολαίου, της δημοκρατίας κ.ά.

Η διαμεσολάβηση ανάμεσα στις έννοιες και τις ιστορικές και κοινωνικές μορφές ζωής

Μαθησιακοί στόχοι:

Πρώτιστος μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι αφ’ ενός μεν να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την μεθοδολογία κατασκευής των ιδεών του πολιτικού και της πολιτικής και αφ’ ετέρου να κατανοήσουν, ότι έννοιες και ιστορικά πράγματα συνδέονται μεταξύ τους μέσω διαμεσολαβητικών διαδικασιών και μηχανισμών.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Θεόδωρος Γεωργίου (2015): Η φιλοσοφική σκέψη στον 20ο αιώνα.  Αθήνα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ

Πρόσθετη:

Μανόλης Αγγελίδης – Θανάσης Γκιούρας (επιμέλεια): Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους.  Αθήνα, ΕΔΟΣΕΙΣΣΑΒΒΑΛΑΣ.

Michael Bruce / Steven Barbone (ed): Just the arguments: 100 of the most important arguments in Western philosophy. 2011 Blackwell Publishing Ltd / John Wiley and Sons Ltd.

Tatjana Schönwӓlder – Kuntze: Philosophische Methoden. Zur Einführung.  Hamburg, 2015. Junius Verlag.

Adam Swift:  Πολιτική Φιλοσοφία.  Εισαγωγικός οδηγός για φοιτητές και πολιτικούς.  Αθήνα, 2014, Εκδόσεις οκτώ.

Τάσος Τσακίρογλου: Πρόσωπα της απομάγευσης. 38 συνεντεύξεις για την κρίση και το μέλλον.  Αθήνα, 2014, Εκδόσεις οκτώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *