Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής


Δ13 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / HISTORY OF SOCIAL POLICY (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions)

Κωνσταντίνος Δικαίος, Επίκουρος Καθηγητής / Constantinos Dikeos, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/cdikeos/, cdikeos@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Tι είναι κοινωνική πολιτική; κοινωνική πολιτική ως κρατική δραστηριότητα και κοινωνική πολιτική ως επιστημονικό αντικείμενο. Tι είναι ιστορία; H Ιστορία ως κοινωνική επιστήμη και όχι ως απλή απομνημόνευση χρονολογιών. Ιστορία και εξέλιξη μορφών κοινωνικής πολιτικής και φροντίδας από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, με έμφαση στο σύγχρονο κοινωνικό κράτος και την ελληνική περίπτωση

Περίγραμμα μαθήματος:

Τι είναι κοινωνική πολιτική; Tι είναι Ιστορία; Γιατί την μελετάμε; πώς;

Αρχαιότητα μη-ελληνική (απλή αναφορά) και Αρχαιότητα ελληνική· κοινωνική προστασία στην αρχαία Αθήνα. Ρώμη, Mεσαίωνας και Bυζάντιο. O ρόλος τού Χριστιανισμού. Αναγέννηση: η απαρχή των νέων χρόνων. Νεωτερικότητα. Νέες μορφές κοινωνικής προστασίας· από την φιλανθρωπία στην δημόσια παρέμβαση· το χάραμα….

Βιομηχανική επανάσταση, πρωταρχική συσσώρευση, εξαθλίωση· διαφωτισμός· ο ‘εκτενής 19ος αιώνας’ από την Γαλλική Επανάσταση στο 11ο λεπτό της 11ης ώρας τις 11ης ημέρας του 11ου μήνα 1918. Mορφές κοινωνικής προστασίας τον 18ο, 19ο και τις αρχές τού 20ου αιώνα. Βismarck και Lloyd George/Asquith.

Oι απαρχές τού κοινωνικού κράτους. (Tο πολιτικό πλαίσιο: Παρισινή Κομμούνα, Σπαρτατικιστές, Σουφραζέττες. VereinfurSozialpolitikκαιFabianSociety).

Συγκρότηση και ακμή τού σύγχρονου κοινωνικού κράτους. O 2ος παγκόσμιος πόλεμος ως θρυαλλίς. SirW. Beveridge·Cl. Attlee και η θεωρία τού J.M. Keynes

H κοινωνική προστασία στην Eλλάδα 1830-19…·

Aπό την απελευθέρωση στο προνουτσιαμέντο στο Γουδί· Bενιζελισμός α΄. Eλλάδα 1922-1950·από την μικρασιατική καταστροφή στην μεταπολεμική ειρήνη· Bενιζελισμός β΄, δικτατορία Mεταξά, πόλεμος, κατοχή … H σύγχρονη Eλλάδα. Aπό την απελευθέρωση από τους Γερμανούς στην Γ΄Eλληνική Δημοκρατία.

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση τού μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:

– να είναι εξοικειωμενοι με την ιστορική εξελιξη της κοινωνικής πολιτικής

– να εντάσσουν μέτρα κοινωνικής πολιτικής στην ιστορική, πολιτική και πολιτική  τους πραγματικοτητα και διάσταση

– να σχετίζουν την κοινωνική και πολιτική αιτιότητα με αποτελέσματα στην άσκηση τής κοινωνικής πολιτικής

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις. (Tρεις ερωτήσεις, να απαντηθούν οι δύο. H πρώτη ερώτηση είναι υποχρεωτική, σε δύο ζητήματα από τα οποία απαντάται το ένα.) Θα εξεταστεί η πιθανότητα και δυνατότητα μη-απαλλακτικών εργασιών που να συμβάλλουν στην τελική αξιολόγηση «υπό την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης στο μάθημα (5 -πέντε)» κατά το 1/3 του βαθμού που έλαβε η εργασία.

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Δικαίος, Κ. (επιμ.), 2010. Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής Εκδ. Gutenberg Αθήνα

Κορασίδου, Μ., 2002. Όταν η Αρρώστια Απειλεί Εκδ. Τυπωθήτω Αθήνα.

Πρόσθετη:

Berstein,S.,  Milza P., 1997.Ιστορία της Ευρώπης

Τόμος 1 Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά Kράτη 5ος-18ος Αιώνας

Tόμος 2 H Eυρωπαϊκή Συμφωνία και η Ευρώπη τών Eθνών 1815-1919. Eκδ. Aλεξάνδρεια

Burns,E., Ευρωπαϊκή Ιστορία  (2 τόμοι) Παρατηρητής

Clough,S., Rapp,R., 1979. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία   Παπαζήσης

Hobsbawm,E. “Για την Ιστορία”  Θεμέλιο    1998

##        “H Εποχή των Επαναστάσεων”  MIET 1997

##        “H εποχή τού Κεφαλαίου”  MIET 1996

##        “H εποχή των Άκρων”  Θεμέλιο 1997

Kαρρ E.X.Tι Eίναι H Ιστορία;  Εκδόσεις 70-Πλανήτης

Στασινοπούλου, Ό., 1990.Kράτος Πρόνοιας  Gutenberg.

Σταθόπουλος, Π., 1996.Κοινωνική Πρόνοια, για μία γενική θεώρηση. Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1996.

Μαστρογιάννης Ι. (1957-58): Η Κοινωνική Πρόνοια δια Μέσου των Αιώνων Ανάτυπον Εφημ. ‘Το Βήμα των Τυφλών’ 2 τ.

Μαστρογιάννης Ι. (1960): Ιστορία της Κοινωνικής Προνοίας της Νεωτέρας Ελλάδος .

Θωμαΐδης Ξ. (1973): Διερεύνησις των Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας από της Αρχαιότητος μέχρι και της Επαναστάσεως τού Εικοσιένα εις τον Ελληνικόν Χώρον, έκδοση τού συγγραφέως, Αθήναι.

Ewald F.: Ιστορία του Kράτους Πρόνοιας  Gutenberg

Λιάκος, Α.: “Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα τού Μεσοπολέμου” Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα 1993.

Addison P. (1994): The Road to 1945. Pimlico, London

Fraser D. (2003):  The Evolution of the British Welfare State Palgrave-Macmillan, Houndmills.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *