Θεωρίες διεθνών σχέσεων


Z14 ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS (Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional: Political Science)

Σωτήριος Σέρμπος, Επίκουρος Καθηγητής /  Sotirios Serbos, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/sermpos/, sermpos@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη των αναλυτικών εργαλείων και των θεωρητικών προσεγγίσεων της επιστήμης των διεθνών σχέσεων προκειμένου να κατανοηθεί η εξελικτική της φύση στο πεδίο της θεωρίας και της μεθοδολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκώς εξελισσόμενη ιστορική πραγματικότητα, η προσέγγιση αφορά τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε προσέγγισης όσο και την πολυμέρεια που διέπει τον γόνιμο διάλογο αναφορικά με τα ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας της διεθνολογικής σκέψης. Ειδικότερα, εξετάζονται τόσο οι κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις, δηλαδή αυτές του «Πολιτικού Ρεαλισμού», του «Φιλελευθερισμού» και της «Διεθνούς Κοινωνίας», όσο και η προβληματική που αναπτύσσεται σε καίρια μεθοδολογικά ζητήματα ως απόρροια της διαλεκτικής μεταξύ κλασικών, θετικιστικών και μετα-θετικιστικών προσεγγίσεων («Κριτική Θεωρία», «Μεταμοντερνισμός», «Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός»). Τέλος, με βάση τα κύρια θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης των διεθνών σχέσεων -στο πλαίσιο εξοικείωσης των φοιτητών με μελέτες περίπτωσης- εξετάζονται ορισμένα αντιπροσωπευτικά διεθνή ζητήματα (κυριαρχίας, ασφάλειας κ.ά.) καθώς και ο αντίκτυπός τους στην τρέχουσα διεθνοπολιτική πραγματικότητα.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Παρουσίαση της εξέλιξης της θεωρίας και μεθοδολογίας των διεθνών σχέσεων
 • Κλασικός και σύγχρονος Ρεαλισμός
 • Φιλελευθερισμός
 • Σύγχρονες φιλελεύθερες προσεγγίσεις
 • Θεωρία Διεθνούς Κοινωνίας Ι
 • Θεωρία Διεθνούς Κοινωνίας ΙΙ
 • Μεθοδολογικές αντιπαραθέσεις: Συμπεριφορισμός – κλασική προσέγγιση-Θετικισμός
 • Μεθοδολογικές αντιπαραθέσεις: Μεταθετικισμός
 • Οι διεθνείς σχέσεις τον 21ο αιώνα: νέες προκλήσεις

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να διαθέτουν σαφή γνώση και σφαιρική αντίληψη ως προς τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις της επιστήμης των διεθνών σχέσεων καθώς και των σύγχρονων εκδοχών τους όπως αυτές προέκυψαν μέσα από την εξελικτική φύση του κλάδου.
 • Να εξοικειωθούν με νεώτερες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα θετικά τους σημεία στην προαγωγή της επιστήμης των διεθνών σχέσεων όσο και τις αδυναμίες που αυτές συνεχίζουν να καταγράφουν.
 • Να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης των διεθνών σχέσεων και το πώς αυτό συμβάλλει στη μελέτη της εξελικτικής φύσης του διεθνούς περιβάλλοντος.
 • Να αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής στη διεθνή πολιτική αξιοποιώντας τόσο τη θεωρητική γνώση όσο και τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης των διεθνών σχέσεων.
 • Να αναλύουν με μεθοδολογική επάρκεια και συγκρότηση την εξέλιξη των διεθνών σχέσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

 

Αξιολόγηση:

 • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)
 • Ενισχυτική εργασία (+20%)

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

 • Jackson, R. & Sorensen, G., 2006. Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων: Η Σύγχρονη Συζήτηση. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Baylis, J., Smith, S. & Owens, P., 2013. Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μια εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.
 • Λάβδας, Κ., Ξενάκης, Δ. & Χρυσοχόου, Δ. (επιμ.), 2010. Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Πρόσθετη:

 • Υφαντής, Κ., 2012. Διεθνής Πολιτική Θεωρία: Η Γοητεία του Ρεαλιστικού Λόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη.
 • Ηρακλείδης, Α., 2000. Η Διεθνής Κοινωνία και οι Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη.
 • Τσινισιζέλης, Μ. & Υφαντής, Κ., 2000. Σύγχρονα Προβλήματα Διεθνών Σχέσεων, Κρατική Κυριαρχία: Απειλές και Προκλήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη.
 • Χατζηκωνσταντίνου, Κ., Σαρηγιαννίδης, Μ. & Μπαξεβάνης, Χ.,2012. Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.
 • Armitage, D., 2013. Foundations of Modern International Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bruce Bueno de Mesquita, 2003. Principles of International Politics. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
 • Burchill, S. et al (eds.), 2009. Theories of International Relations. London: Palgrave.
 • Glaser, Ch., 2010. A Rational Theory of International Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Nye, J. & Weltch, D., 2012. Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History. 9th New York: Peterson.
 • Vasquez, J., 1996. Classics of International Relations. Upper Saddle, NJ: Prentice Hall.

Wight, M., 1998. Διεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *