Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη


A6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ / INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Κωνσταντίνος Δικαίος, Επίκουρος Καθηγητής / Constantinos Dikeos, Assistant Professor

cdikeos@socadm.duth.gr, https://socadm.duth.gr/author/cdikeos/

website: https://socadm.duth.gr/courses/εισαγωγή-στην-πολιτική-επιστήμη/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Η πρώτη επαφή με την έννοια της πολιτικής και της πολιτικής επιστήμης. Οι παράμετροι, συντελεστές, πρωταγωνιστές, όπως και επίδικα ζητήματα στο πολιτικό φαινόμενο και στην πολιτική ζωή. Οι κλάδοι της πολιτικής επιστήμης και οι σχέσεις της με άλλες (κοινωνικές) επιστήμες.

 Περίγραμμα μαθήματος:

Ο σχεδιασμός είναι με βάση θεματικές ενότητες και όχι διαλέξεις. Κάποιες θεματικές ενότητες μπορεί να επεκταθούν σε δύο ή και τρεις διαλέξεις και κάποιες απλώς να αποτελέσουν αντικείμενα ακροθιγών αναφορών.

1/ ΥΠΟΔΟΧΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

α. Υποδοχή, πανεπιστημιακές σπουδές, ΔΠΘ, Τμ ΚΔ&ΠΕ, Κομοτηνή κ.λπ.

β. Πολιτική και Πολιτική Επιστήμη (επιστήμη, γνώση, γνωστική πειθαρχία)

γ. Κλάδοι Πολιτικής Επιστήμης (πολιτική θεωρία, πολιτική κοινωνιολογία, συγκριτική πολιτική, πολιτική οικονομία, πολιτική φιλοσοφία, διεθνής πολιτική και διεθνείς σχέσεις κλπ)

δ. Το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη» εν πολλοίς μάθημα εισαγωγή στην συγκριτική πολιτική και την πολιτική κοινωνιολογία και οι σχέσεις του με άλλα μαθήματα.

ε. Ειδικότερα οι σχέσεις με πολιτική θεωρία («Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών») και διεθνείς σχέσεις

στ. Το πρόβλημα και η δυσκολία των εισαγωγικών μαθημάτων (καλύπτουν σχεδόν όλες τις πλευρές του αντικειμένου, όχι όμως ενδελεχώς, προετοιμάζουν για το μέλλον)

ζ. Σχεδιασμός εξαμήνου, οι διαλέξεις.

2/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

α. Κράτος μια απόπειρα ορισμού έθνος-κράτος, υπερ-κράτος, κράτος και χώρα, πολιτεία, state, laende. Ελευθερία, αυτονομία, ανεξαρτησία.

β. Πολιτική ορισμοί της πολιτικής (politics, political, policy)

γ. Πολιτική και διαμάχη, διαπάλη, τομές, ιδεολογία, συμφέροντα, σύγκρουση με όρους, politicsisadversarial.

δ. Πολιτική και διαιρετικές τομές. (στην κοινωνία, στην ιδεολογία, στα συμφέροντα. Συνέχειες και ασυνέχειες στο πολιτικό φάσμα)

ε. Πολιτική και Δημοκρατία

στ.  Πολιτική, Δημοκρατία και Πολιτική Επιστήμη

ζ. Οι Βασικοί Παίκτες, Φορείς και Θεσμοί (απλή αναφορά)

3/ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

α. Έννοια της Εξουσίας (ευρεία).

β. Εξουσία, βία, κύρος, επιρροή, δύναμη, καταναγκασμός

γ. Πολιτική Εξουσία

δ. Νομιμοποίηση (νομιμοποίηση και νομιμότητα, νομιμοποίηση και ιδεολογία, τύποι νομιμοποίησης)

ε. «Εκτελεστική» Εξουσία και Σύγχρονο Κράτος (συγκέντρωση δύναμης και ισχύος στο «εκτελεστικό»)

4/ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

α. Ο όρος καθεστώς

β. Κράτος και καθεστώς

γ. Τυπολογία καθεστώτων

δ. Πολιτική ανάπτυξη και πολιτικό καθεστώς

5/ Η ΔΙΑΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

α. Κόμματα (δομή, λειτουργίες, τυπολογία)

β. Κόμματα, ιδεολογίες, διαιρετικές τομές

γ. Ομάδες Πίεσης (δομή, λειτουργίες, τυπολογία)

6/ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

α. Εκλογικός Νόμος – Εκλογικό Σύστημα

β. Κομματικό Σύστημα (πολυκομματισμοί, δικομματισμοί, ατελείς δικομματισμοί, κυρίαρχο κόμμα, δισυμμαχίες, κονιορτοποιημένοι πολυκομματισμοί κλπ)

γ. Εκλογικός Νόμος, Εκλογική Συμπεριφορά, Κομματικό Σύστημα

7/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

α. Μαρξισμός (ανάγκες κεφαλαιοκρατικής οικονομίας / αναπαραγωγή, ταξικές συγκρούσεις)

β. Πλουραλισμός (ανταγωνισμός ομάδων για την κατάκτηση της εξουσίας και κυρίως τον επηρεασμό των αποφάσεών της)

γ. Ελίτ (ανταγωνισμός κλειστών ομάδων ‘διακριτών ατόμων’ όπως και μεταξύ τους συνεργασίες, για την κατάκτηση της εξουσίας)

δ. Συστημισμός (εισερχόμενα, διαδικασίες, εξερχόμενα, ισορροπία)

ε. Μεθοδολογική προσέγγιση και κατανόηση του όρου ‘πολιτική’, χρήση ανάλογων εργαλείων στην μελέτη και ανάλυση πολιτικών γεγονότων και φαινομένων.

8/ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΩΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ Η «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Οι φοιτητές/-ήτριες στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να είναι γνώστες των βασικών ζητημάτων που αφορούν την πολιτική επιστήμη σε ένα εισαγωγικό επίπεδο, έτσι ώστε να καταστούν έτοιμοι για τη συνέχεια των σπουδών τους στο όλο αντικείμενο πολιτική επιστήμη.

 

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις.

 

Βιβλιογραφία:

Τα πολιτικά καθεστώτα, Διαμαντόπουλος Θανάσης

Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση, Ball Alan R.,Peters B. Guy

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *