Εισαγωγή στην κοινωνική πολιτική


A1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / INTRODUCTION TO SOCIAL POLICY (Υποχρεωτικό, Κοινωνική Διοίκηση / Compulsory, Social Administration)

Χριστόφορος Σκαμνάκης, Επίκουρος Καθηγητής / Christoforos Skamnakis, Assistant Professor

cskamnak@socadm.duth.gr,https://socadm.duth.gr/author/cskamnak/

Κωνσταντίνος Δικαίος, Επίκουρος Καθηγητής / Constantinos Dikeos, Assistant Professor

cdikeos@socadm.duth.gr, https://socadm.duth.gr/author/cdikeos/

website: https://socadm.duth.gr/courses/εισαγωγή-στην-κοινωνική-πολιτική/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή των νέων φοιτητών στις διαδικασίες που οδηγούν στην ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων και των επιπτώσεων που αυτά έχουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι διεργασίες που κινητοποιούνται, από ότι κάθε φορά ορίζεται ως κοινωνικό πρόβλημα, προσεγγίζονται προκειμένου να αναλυθούν οι μέθοδοι και πρακτικές αντιμετώπισής του.   Παράλληλα,  η μελέτη εστιάζεται στους μηχανισμούς αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων προκειμένου να περιγραφούν και αναλυθούν οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας ως στοιχεία της κοινωνικής πολιτικής των σύγχρονων κρατών.

 Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. Βασικά κοινωνικά προβλήματα στον σύγχρονο κόσμο

Περιγραφή και περιεχόμενο

Αιτίες και επιπτώσεις

Ιεράρχηση των κοινωνικών προβλημάτων στον σύγχρονο κόσμο

Τα βασικά κοινωνικά προβλήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό είναι : φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες, ασθένεια, πρόσβαση στην εκπαίδευση, μετανάστευση και μεταναστευτικές ροές, βία και έγκλημα, ανισότητες φύλου, νέες μορφές ανισότητας κ.ά.

ΙΙ. Η συγκρότηση των παρεμβάσεων κοινωνικής προστασίας

Μορφές και σχήματα κοινωνικής προστασίας, το κράτος πρόνοιας

Βασικές έννοιες της κοινωνικής προστασίας

Τα πεδία παρέμβασης

Βασικές προσεγγίσεις για τους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας

ΙΙΙ. Σύγχρονα παραδείγματα στην Ευρώπη και τον κόσμο

Συστήματα κοινωνικής προστασίας

Αναστοχαστικές προσεγγίσεις της κοινωνικής προστασίας

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει:

(α) να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις διαδικασίες ανάδειξης των κοινωνικών προβλημάτων στον σύγχρονο κόσμο

β) να περιγράφουν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των στοιχείων κοινωνικής παθογένειας όπως αυτά ιεραρχούνται στο πλαίσιο του σύγχρονου κράτους και των θεσμών του

(γ) να είναι σε θέση να αναφέρονται σε βασικές έννοιες όπως: Κράτος Πρόνοιας, Κοινωνική Ασφάλεια, Κοινωνική Προστασία, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Ισότητα, Αναδιανομή εισοδήματος

(δ) να διαθέτουν τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να αναγνωρίζουν τα μέσα και τους βασικούς στόχους των παρεμβάσεων κοινωνικής προστασίας

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση με ελεύθερη ανάπτυξη ζητημάτων στο τέλος του εξαμήνου(100%)

Κατά περίπτωση προφορική εξέταση (προηγείται σχετική ανακοίνωση)

Bιβλιογραφία:

Βασική:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

Κοινωνική προστασία, κοινωνική πρόνοια, Σταθόπουλος Π.

Spicker P. (2004), Το Κράτος Πρόνοιας. Μια Γενική Θεωρία, Διόνικος

Στασινοπούλου Ο. (1990), Κράτος πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Gutenberg

Σημειώσεις μαθήματος στο e-class

Πρόσθετη:

Βενιέρης Δ./ Παπαθεοδώρου Χ. (επιμ.) (2003), Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Προκλήσεις και προοπτικές, Ελληνικά Γράμματα

Γράβαρης Δ. (1997), Κρίση του κοινωνικού κράτους και νεωτερικότητα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα

Gough I. (2008), Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Σαββάλας.

Πανταζής Α. (2010), Karl Marx – Karl Polanyi. Η γένεση του κοινωνικού κράτους, Στοχαστής

Πετμεζίδου-Τσουλουβή Μ. (1992), Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική πολιτική, Εξάντας

Στασινοπούλου Ο. (1990), Κράτος πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη-Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Gutenberg

Στασινοπούλου Ο. (1996), Ζητήματα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής. Από το κράτος πρόνοιας στο «νέο» προνοιακό πλουραλισμό, Gutenberg

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *