Ειδικά θέματα δημόσιας οικονομικής


Z13 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /  SPECIAL ISSUES IN PUBLIC FINANCE (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions)

Μαρία Πεμπετζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Maria Pempetzoglou, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/mariap/, mariap@socadm.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση διαφόρων σύγχρονων θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της δημόσιας οικονομικής.

Αρχικά εξετάζονται οι επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέσων- και ειδικότερα των δημοσίων δαπανών και της φορολογίας – στις αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων, στη διανομή του εισοδήματος και στη φτώχεια. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι επιδράσεις των δημοσίων δαπανών στο κίνητρο των ατόμων για εργασία καθώς και στη διανομή του εισοδήματος, η μετακύλιση των φόρων, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Στη συνέχεια εξετάζονται οι επιδράσεις των φόρων και των δημοσίων δαπανών στη διανομή του εισοδήματος και στη φτώχεια, παρουσιάζονται τα μέτρα μέτρησης των επιδράσεων των δημοσιονομικών αυτών μέσων στη διανομή του εισοδήματος καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μέτρηση των επιδράσεων.

Ακόμη, στο μάθημα περιγράφονται οι σκοποί, οι μορφές και οι διαδικασίες για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Τέλος, αναπτύσσεται η δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ και της ΟΝΕ.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέσων- και ειδικότερα των δημοσίων δαπανών και της φορολογίας – στις αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων, στη διανομή του εισοδήματος και στη φτώχεια

(β) Να διακρίνουν τις έννοιες: μετακύλιση των φόρων, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή

(γ) Να περιγράφουν τους σκοπούς, τις μορφές και τις διαδικασίες για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού

(δ) Να γνωρίζουν τη δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ και της ΟΝΕ

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 

Ι. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ø Επιδράσεις των δημοσίων δαπανών

 • στο κίνητρο για εργασία
 • στη διανομή του εισοδήματος

Ø Επιπτώσεις της φορολογίας

 • μετακύλιση των φόρων
 • φοροδιαφυγή
 • φοροαποφυγή

 

ΙΙ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Ø Οι επιδράσεις των φόρων στη διανομή του εισοδήματος

Ø Οι επιδράσεις των δημοσίων δαπανών στη διανομή του εισοδήματος

Ø Μέτρα μέτρησης των επιδράσεων των δημοσιονομικών μέσων στη διανομή του

εισοδήματος

Ä Η καμπύλη Lorenz και ο συντελεστής Gini

Ä Οι μέσοι δημοσιονομικοί συντελεστές κατά εισοδηματικά κλιμάκια

Ø Προβλήματα μέτρησης των επιδράσεων των δημοσιονομικών μέσων στη διανομή του                    εισοδήματος

            Ø Οι επιδράσεις των δημοσιονομικών μέσων στη φτώχεια

ΙΙΙ. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 • Στόχοι του προϋπολογισμού
 • Μορφές δημόσιου προϋπολογισμού
 • Φάσεις δημόσιου προϋπολογισμού

ΙV. Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΕ

 

Αξιολόγηση:

Συγγραφή και παρουσίαση μίας γραπτής εργασίας (40%) και

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (60%)

Bιβλιογραφία

 • Gruber, J., 2017. Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. Aθήνα: Εκδόσεις da Vinci.
 • Rosen, Η. & Gayer, Τ., 2011. Δημόσια Οικονομική. Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Γεωργακόπουλος, Θ., 2012. Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική. Δ΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 • Stiglitz, J., 1992. Οικονομική του Δημόσιου Τομέα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Πεμπετζόγλου, Μ., 2016. Σημειώσεις στο μάθημα Δημόσια Οικονομική στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος «Δημόσια Οικονομική» του Δ΄ εξαμήνου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.
 • Φάκελος σημειώσεων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *