Εισαγωγή στη διεθνή πολιτική (διεθνείς σχέσεις)


Δ6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Σωτήριος Σέρμπος, Επίκουρος Καθηγητής /  Sotirios Serbos, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/sermpos/, sermpos@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/διεθνείς-σχέσεις-στη-να-ευρώπη/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και στα θεωρητικά ρεύματα των Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να κατανοηθούν η εξελικτική φύση και η δομή του διεθνούς συστήματος. Ειδικότερα, η μελέτη των κύριων θεωρητικών σχολών σκέψης και των μεθοδολογικών εργαλείων που προσδιορίζουν το επιστημονικό πεδίο των Διεθνών Σχέσεων συμβάλλουν στην εξοικείωση των φοιτητών με τους κύριους δρώντες και τους παράγοντες του διεθνούς συστήματος από κοινού με τις βασικές έννοιες του πεδίου (εθνικό συμφέρον, ασφάλεια, ισχύς, ισορροπία δυνάμεων, στρατηγική, πόλεμος και ειρήνη, διεθνείς θεσμοί και οργάνωση, διπλωματία, διεθνές δίκαιο, διεθνής πολιτική οικονομία). Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιείται επίσης η κριτική αποτίμηση διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ κρατικών και μη κρατικών δρώντων. Στο πλαίσιο του εισαγωγικού αυτού μαθήματος, εξετάζονται τέλος ορισμένα αντιπροσωπευτικά διεθνή ζητήματα καθώς και ο αντίκτυπος τους στην τρέχουσα διεθνοπολιτική πραγματικότητα. (ανθρώπινα δικαιώματα και εκδημοκρατισμός, φτώχεια και άνιση ανάπτυξη, περιβάλλον, τρομοκρατία).

Περίγραμμα μαθήματος:

Οι ρίζες των σύγχρονων Διεθνών Σχέσεων

Σχολές σκέψης και θεωρητικά ρεύματα

Διεθνής οργάνωση και διεθνείς οργανισμοί

Διπλωματία και διεθνές δίκαιο

Θέματα διεθνών επεμβάσεων και εθνικής κυριαρχίας

Περιφερειακή ολοκλήρωση και διεθνής πολιτική

Διεθνής πολιτική οικονομία

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη

Παγκοσμιοποίηση και αλληλεξάρτηση

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

– Να κατανοούν τον διεπιστημονικό χαρακτήρα των Διεθνών Σχέσεων.

-Να περιγράφουν και να αναλύουν τους κύριους δρώντες του διεθνούς συστήματος.

-Να αναλύουν και να αποτιμούν κριτικά το ρόλο της ισχύς, του εθνικού συμφέροντος, αξιών και ιδεών στη σύγχρονη διεθνή πολιτική.

-Να χρησιμοποιούν με ωφέλιμο και δημιουργικό τρόπο το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο των Διεθνών Σχέσεων, ως διαφορετικές οπτικές μέσα από τις οποίες προσεγγίζουν και αναλύουν τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές σύστημα.

-Να κατανοήσουν την επίδραση της παγκοσμιοποίησης ως προς τον μετασχηματισμό που υφίσταται η φύσης τη διεθνούς πολιτικής.

-Να αντιληφθούν αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση τον ρόλο και τις υποχρεώσεις τους ως ενεργά μέλη της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών.

-Προοδευτικά να διαμορφώνουν το εννοιολογικό περιεχόμενο μιας κοσμοπολίτικης ταυτότητας, αντιλαμβανόμενοι την παγκοσμιότητα των κοινών προβλημάτων και αξιών.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)

Ενισχυτική εργασία (+20%)

 Βιβλιογραφία:

Βασική:

Heywood, A., 2013. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Baylis, J., Smith, S. & Owens, P., 2013. Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μια εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.

Πρόσθετη:

Jackson, R. & Sorensen, G., 2006. Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων: Η Σύγχρονη Συζήτηση. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Κουλουμπής, Θ., 2008. Διεθνείς Σχέσεις: Ισχύς και Δικαιοσύνη. 2η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Υφαντής, Κ., 2012. Διεθνής Πολιτική Θεωρία: Η Γοητεία του Ρεαλιστικού Λόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη.

Χατζηκωνσταντίνου, Κ., Σαρηγιαννίδης, Μ. & Μπαξεβάνης, Χ.,2012. Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Wight, M., 1998. Διεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα.

Τσινισιζέλης, Μ. & Υφαντής, Κ., 2000. Σύγχρονα Προβλήματα Διεθνών Σχέσεων, Κρατική Κυριαρχία: Απειλές και Προκλήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη.

Ηρακλείδης, Α., 2000. Η Διεθνής Κοινωνία και οι Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων. Αθήνα: ΕκδόσειςΣιδέρη.

Nye, J. & Weltch, D., 2012.Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History.9thedition. NewYork: Peterson.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *