Διεθνείς οργανισμοί


Ε15 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Optional: Political Science)

Βασίλειος Γραμματίκας, Επίκουρος Καθηγητής / Vassileios Grammatikas, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/bgramm/, bgramm@polsci.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/διεθνείς-οργανισμοί/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές μια γενική εικόνα για την οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας, ως μια απαραίτητη εισαγωγή για τους φοιτητές που θα ασχοληθούν με τα πιο εξειδικευμένα μαθήματα νομικής και πολιτικής φύσεως που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Αρχικά αναλύονται οι βασικές παράμετροι της θεσμικής οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας μέσω της δημιουργίας διεθνών οργανισμών, ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας τους και στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζονται οι σημαντικότεροι διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν σήμερα (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κ.λπ.).

 Περίγραμμα μαθήματος:

  1. Ιστορική αναδρομή στην οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας.
  2. Έννοια Διεθνούς Οργανισμού: Ορισμός – σύσταση.
  3. Νομικό καθεστώς που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς.
  4. Ιδιότητα μέλους, θεσμική διάρθρωση, αυτόνομη βούληση, λόγοι διάλυσης διεθνούς οργανισμού.
  5. διακρίσεις διεθνών οργανισμών:

(α) Παγκόσμιοι Οργανισμοί: Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, Βοηθητικά Όργανα και Αυτόνομοι Οργανισμοί, Ειδικευμένες Οργανώσεις, Ειδικές Οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ.

(β) Περιφερειακοί Οργανισμοί:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμβούλιο Ευρώπης

ΝΑΤΟ

ΟΑΣΕ

Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών

Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας & άλλοι Αφρικανικοί Οργανισμοί

Οργανώσεις Νοτιανατολικής Ασίας.

(γ) Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί:

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Παγκόσμια Τράπεζα

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

 Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τη λειτουργία της διεθνούς οργάνωσης.
  • Να αντιλαμβάνονται και να συζητούν για τη σημασία και τους πολλαπλούς ρόλους που επιτελούν οι διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί.
  • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο παγκόσμιο σύστημα.
  • Nα προσεγγίζουν με κριτική διάθεση τις προσδοκίες από τη διεθνή οργάνωση καθώς και το έργο και την αποτελεσματικότητα των διεθνών οργανισμών.

 Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%).

 Βιβλιογραφία:

Βασική:

Νάσκου-Περράκη, Π., Αντωνόπουλος Κ., Σαρηγιαννίδης Μ: Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών (εκδ. ΘΕΜΙΣ,Αθήνα, 2014).

Μαγκλιβέρας Κ.: Οι Διεθνείς Οργανισμοί του Ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου (εκδ. Διάδραση, 2011)

Πρόσθετη:

Δίπλα, X. & Δούση, Eμμ. (επιμ.): Εξήντα Χρόνια από την Ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών – Ειρήνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Θεσμική Μεταρρύθμιση (Εκδόσεις Σιδέρη,  Αθήνα, 2007)

Περράκης, Σ. (επιμ.): Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση (Εκδόσεις Σιδέρη,  Αθήνα, 2011)

Σαρηγιαννίδης, Μ.: Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως Νομικό Θεμέλιο (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009)

Bennett, A.L. & Oliver, J.K.: Διεθνείς Οργανισμοί: Αρχές και Προβλήματα. (ΕκδόσειςGutenberg, Αθήνα, 2006).

Sands P. & Klein P.: Bowett’s Law of International Institutions, 6th ed., (Sweet & Maxwell, London, 2009)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *