Διεθνής περιβαλλοντική πολιτική


Δ3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Social Administration and Policy, Optional: Social Work, Optional: Political Science)

Ευριπίδης Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής / Evripidis Papadimitriou, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/evpapa/, evpapa@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/διεθνής-περιβαλλοντική-πολιτική/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Στο μάθημα αναλύονται διαδικασίες και περιεχόμενο της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο. Στις επιμέρους ενότητες παρουσιάζονται μια σειρά από ζητήματα, περιγράφεται η συνθετότητα του περιβαλλοντικού προβλήματος και των παραγόντων που το δημιουργούν και αναδεικνύονται οι ανταγωνισμοί και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών οντοτήτων που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Περαιτέρω παρουσιάζονται το περιεχόμενο, οι αρχές, ο χαρακτήρας, οι στόχοι και τα επιμέρους εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής (ιδιαίτερα της ΕΕ).

 

Περίγραμμα μαθήματος:

  1. Περιβάλλον, κοινωνία και πολιτική.

Τα αίτια της καταστροφής του περιβάλλοντος.

ΜΜΕ, επιστήμες, πολίτες, πολιτική

Αειφόρος ανάπτυξη

Οικολογικό κίνημα

2.Η οικονομική θεώρηση του περιβαλλοντικού ζητήματος

Οικονομική δραστηριότητα και περιβάλλον

Εξωτερικές οικονομίες

Ελεύθερα αγαθά

Μοντέλα εσωτερίκευσης εξωτερικού κόστους

3.Η διεθνοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής

Παγκοσμιοποίηση, κράτος, επιχειρήσεις, περιβάλλον

Διεθνείς οργανισμοί και περιβαλλοντικές ΜΚΟ

4.Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ.

Ιστορική εξέλιξη, νομική βάση, αρχές και προγράμματα δράσης.

Η ενσωμάτωση του περιβάλλοντος σε άλλες κοινοτικές πολιτικές

Το ζήτημα της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής

5.Τα εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής

Πολιτική της άμεσης ρύθμισης

Οικονομικά εργαλεία

Οι νέοι μηχανισμοί της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργαλείων της περιβαλλοντικής πολιτικής

Αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής

6.Περιβαλλοντική πολιτική και κοινωνική ευαισθητοποίηση στην Ελλάδα

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές προτεραιότητες, τις αρχές και τα εργαλεία της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και να κατανοήσουν τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες αυτή διαμορφώνεται.

 

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις

Εργασίες (προαιρετικά)

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Παπαδημητρίου, Ε., 2011. Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικολογική Κρίση, (επανέκδοση) Κομοτηνή: Παρατηρητής.

Φάκελος με σχετικό υλικό στο e-class (θα ενημερώνεται καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου).

Πρόσθετη:

Tietenberg, T. 2010. Οικονομική περιβάλλοντος και φυσικών πόρων (επιμέλεια Α. Παπανδρέου). Αθήνα:Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.

Βλάχου, Α., 1995.Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αθήνα: Κριτική.

Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, Α., 2003. Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής Πολιτικής στην ΕΕ. Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα.

Παπαδημητρίου Γ. επιμ. (1994): Η διείσδυση του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Αθήνα/Κομοτηνή: Εκδ. Σάκκουλα.

Σκούρτος Μ. & Σοφούλης Κ., 1995. Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα. Ανάλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα:Τυπωθήτω.

Σταυρακάκης Γ., (επιμ.), 1998. Φύση, κοινωνία και πολιτική. Αθήνα: Νήσος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *