Διδακτική κοινωνικών επιστημών


Ζ10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / SOCIAL SCIENCE TEACHING TECHNICS (Επιλογής: σε όλες τις κατευθύνσεις / Optional: in all directions )

Νικόλαος Τσέργας, Λέκτορας / Nikolaos Tsergas, Lecturer

https://socadm.duth.gr/author/ntsergas/, ntsergas@sw.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Στο μάθημα επιχειρείται μια εισαγωγή στη διδακτική των κοινωνικών επιστημών, εξετάζεται  η εξέλιξη της διδακτικής σκέψης και των θεωριών μάθησης , παρουσιάζονται τα μοντέλα και οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι αρχές στη βάση των οποίων οργανώνεται η διδασκαλία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρχές και τις τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού έργου , καθώς  και στο ρόλο των εποπτικών μέσων και των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών. Ορισμένες θεματικές ενότητες  του μαθήματος επικεντρώνονται στα  επιστημολογικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιστημών και  τις σύγχρονες τάσεις και μεθόδους που έχουν διαμορφωθεί για τη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών .

Περίγραμμα μαθήματος:

-Η διδακτική ως κλάδος των επιστημών της αγωγής

-Οι κοινωνικές επιστήμες : έννοια και περιεχόμενο

-Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21Ο αιώνα

-Θεωρίες μάθησης

– Αναλυτικά προγράμματα και  διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών

-Διδακτικοί στόχοι , ταξινομίες των διδακτικών στόχων

-Μορφές και μοντέλα διδασκαλίας

-Οργάνωση και παρουσίαση της διδακτέας ύλης

-Στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας

-Ο ρόλος των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των νέων τεχνολογιών στη διδακτική των κοινωνικών επιστημών

-Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού έργου

-Η διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών στην εκπαίδευση

-Σύγχρονες μέθοδοι και τάσεις στη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών

-Διδακτικές εφαρμογές.

Μαθησιακοί στόχοι:

Οι φοιτητές/τριες με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε θέση:

-να προσδιορίζουν το γνωστικό αντικείμενο  και την εξέλιξη της διδακτικής και των κοινωνικών επιστημών

-να γνωρίζουν τις βασικές  μορφές και τα μοντέλα διδασκαλίας

-να γνωρίζουν τις μεθόδους  και τις τεχνικές διδασκαλίας

– να αξιοποιούν κατάλληλα τα εποπτικά μέσα και τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία

-να εφαρμόζουν τις αρχές και τις  τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών

-να κατανοούν ειδικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών στο σχολείο

-να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους οργάνωσης της διδασκαλίας στις κοινωνικές επιστήμες

Αξιολόγηση:

1) Γραπτή  εξέταση ή

2) Γραπτή εξέταση και εκπόνηση ατομικής εργασίας

Βιβλιογραφία:

Βασική:

Ματσαγκούρας, Η., 2011 .Θεωρία και πράξη της Διδασκαλίας: Ενιαίο. Αθήνα:Gutenberg.

 

Πρόσθετη:

Βερτσέτης,Α. ,2002., Διδακτική: τ.Α. Γενική. Διδακτική.Αθήνα.

Bρεττός, Ι.& Καψάλης, Α. ,2009. Αναλυτικά Προγράμματα.Θεσ/κη:The art of text.

Βloom,Β. & Krathwohl,S.,1986.Tαξινομία Διδακτικών στόχων .Αθήνα:Κώδικας.

Braun , J. A., Fernlund, P. & White, C. S. ,1998. Technology Tools in the Social Studies Curriculum. Wilsonville, OR : Franklin, Beedle & Associates, Inc.

Cuban, L. & Shaver, J.,1991. Handbook of research on social studies teaching and learning. New York: Macmillan.

Δασκαλάκης,Δ.(επιμ.),2016.Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Δαφέρμος, Μ., Σαματάς, Μ., Κουκουριτάκης, Μ.& Χιωτάκης, Σ. (επιμ.), 2011. Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Πεδίο.

Davis, E. C., Goldsmid, C., A. & Perry, W. ,1979. Teaching sociology: An annotated bibliography. Washington: ASA Teaching Resources Center.

Κασσωτάκης, Μ., 2013.Μάθηση και διδασκαλία. Αθήνα : Εκδόσεις Γρηγόρη.

Καψάλης,Α. &Νημά, Ε., 2012. Σύγχρονη Διδασκαλία. Θεσ/κη: Αφοί Κυριακίδη.

Κουζέλης, Γ.,2005. Ενάντια στα φαινόμενα: Για μια προσέγγιση της διδακτικής των Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Νήσος.

Κουζέλης,Γ.,1992. Από τον Βιωματικό στον Επιστημονικό Κόσμο: Ζητήματα Κοινωνικής Αναπαραγωγικής της Γνώσης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Kανάκης,Ι. , 1990.Η Σωκρατική Διδακτική Διδασκαλίας-Μάθησης. Αθήνα: Γρηγόρης.

Κοσσυβάκη,Φ.,2003.Εναλλακτική Διδακτική: προτάσεις για τη μετάβαση από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του ενεργού υποκειμένου. Αθήνα : Gutenberg.

Larson, B. E. & Keiper, T. A., 2011. Instructional strategies for middle and secondary social studies: Methods, assessment, and classroom management. N.York/London: Routledge.

Li, T. C., 2000. Social science reference sources: a practical guide. Westport,CT: Greenwood Publishing Group.

Mανωλάς, Ε., 2001. Διδασκαλία και μάθηση της  Κοινωνιολογικής θεωρίας για το φυσικό περιβάλλον. Αθήνα:Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Martorella, P.H., 1996. Teaching social studies in middle and secondary schools. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Ματσαγγούρας, Η., 2002. Θεωρία της Διδασκαλίας: Η προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικοκριτικής Ανάλυσης. Αθήνα:Gutenberg.

Νικολάου, Γ., 2011.Διαπολιτισμική Διδακτική. Αθήνα: Πεδίο.

Ogle, D., Klemp, R. M. & McBride, B. ,2007. Building literacy in social studies: Strategies for improving comprehension and critical thinking. Alexandria,Virginia:ASCD.

Parsons,J.& Mariah Schroder,M. ,2015.Tools for Teaching Social Studies: A How-to Handbook of Useful Ideas and Practical Solutions.Edmonton: Duval House.

Πετρουλάκης,Ν.Β.,1992.Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρη.

Πυργιωτάκης,Γ. & Θεοφιλίδης,Χ. (επιμ) (2016). Εκπαιδευτική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευσης. Αθήνα: Πεδίο.

Singer, A.J. ,1997.Social studies for secondary schools. Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Tάτσης, Ν., 1994. Η διδασκαλία της Κοινωνιολογικής Θεωρίας. Αθήνα: Gutenberg.

Thornton, S. J. , 2005. Teaching social studies that matters: Curriculum for active learning. N.York:Teachers College Press.

Φράγκος, Χ.,1993.Σύγχρονη διδασκαλία.Αθήνα:Gutenberg.

Φλουρής, Γ.,1994. Αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και της μάθησης. Αθήνα: Gutenberg.

Zarrillo, J.J.,2004. Teaching elementary social studies: Principles and applications. 2nd ed.Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Zevin, J.,2013. Social studies for the twenty-first century: Methods and materials for teaching in middle and secondary schools.London: Routledge

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *