Δημόσια Οικονομική


Δ2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / PUBLIC FINANCE (Υποχρεωτικό: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, Επιλογής: Κοινωνική Εργασία, Επιλογής: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Social Administration and Policy, Optional: Social Work, Optional: Political Science)

Μαρία Πεμπετζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Maria Pempetzoglou, Associate Professor

https://socadm.duth.gr/author/mariap/, mariap@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/δημόσια-οικονομική/

e-class: http://users.uom.gr/~mariap/dim_oik/index.html

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των οικονομικών στόχων των δημοσίων φορέων και των μέσων που χρησιμοποιούν για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Αρχικά, γίνεται μία συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών σκοπών και στόχων του κράτους. Εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ο μηχανισμός της αγοράς δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους αυτούς και εξηγούνται οι λόγοι που επιβάλλουν την παρέμβαση των δημοσίων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά, στη ρύθμιση των εξωτερικών οικονομιών και επιβαρύνσεων και στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Επίσης, αναλύονται διάφορα θέματα σχετικά με το θεσμό των δημοσίων επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, περιγράφονται και αναλύονται τα μέσα που έχει στη διάθεσή του και εφαρμόζει το κράτος για την πραγματοποίηση των οικονομικών του στόχων και σκοπών. Εξετάζεται η διάρθρωση και η ταξινόμηση των δημοσίων δαπανών και η διαχρονική τους εξέλιξη. Έπειτα, μελετώνται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των φόρων και η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες. Εξετάζεται ο δημόσιος δανεισμός και το δημόσιο χρέος.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ø         Ιστορική αναδρομή στο ρόλο του κράτους

Ø Αδυναμίες και ατέλειες του συστήματος (τιμών) ελεύθερης αγοράς

Ø Οικονομικές λειτουργίες του κράτους

 • Κατανεμητική λειτουργία του κράτους
 1. Δημόσια και ημιδημόσια αγαθά
 2. Εξωτερικές επιδράσεις (κατανάλωσης, παραγωγής, μικτές)
 • Μονοπωλιακές παρεκκλίσεις
 1. Δημόσιες επιχειρήσεις
 • Σταθεροποιητική λειτουργία του κράτους
 1. Προβλήματα οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης
 2. Πολιτική σταθεροποίησης της οικονομίας και οικονομικής ανάπτυξης
 • Αναδιανεμητική λειτουργία του κράτους
 1. Παράγοντες που οδηγούν σε εισοδηματικές ανισότητες
 2. Η πολιτική αναδιανομής

ΙΙ. ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ø Εισαγωγή

Ø Μέσα Δημοσιονομικής πολιτικής

 • Δημόσιες δαπάνες
  • Οικονομική ταξινόμηση
  • Λειτουργική ταξινόμηση
  • Διοικητική ταξινόμηση
 • Φόροι
  • Ταξινόμηση των φόρων
  • Κλιμακωτή προοδευτικότητα ΦΕΦΠ στην Ελλάδα
 • Ο Δημόσιος Δανεισμός και το Δημόσιο χρέος
  • Διακρίσεις δημόσιου δανεισμού και δημόσιου χρέους
  • Αιτίες δανεισμού δημόσιων φορέων

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

(α) Να εντοπίζουν τις αποτυχίες του συστήματος της ελεύθερης αγοράς και να προσδιορίζουν το ρόλο του κράτους.

(β) Να κατανοούν τους οικονομικούς σκοπούς και στόχους του κράτους.

(γ) Να αναλύουν τα μέσα δράσης του κράτους για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%) ή εναλλακτικά δύο γραπτές πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (50%+50%).

Bιβλιογραφία:

Βασική:

 • Gruber, J., 2017. Δημόσια Οικονομική και Πολιτική.Aθήνα: Εκδόσεις daVinci.
 • Rosen, Η. &Gayer, Τ., 2011. Δημόσια Οικονομική. Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Γεωργακόπουλος, Θ., 2012. Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική. Δ΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Σημειώσεις διαλέξεων
 • Διαφάνειες μαθήματος

Πρόσθετη:

 • Hillman, , 2003.Public Finance and Public Policy.Cambridge University Press.
 • Stiglitz, J., 1992. Οικονομική του Δημόσιου Τομέα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Kαράγιωργας, Δ. Π., 1981. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *