Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα


B4 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / CIVIL AND SOCIAL RIGHTS (Υποχρεωτικό: σε όλες τις κατευθύνσεις / Compulsory: in all  directions)

Διδάσκων: Συμεών Μαυρίδης

e-mail: s.mavridis@hotmail.com

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση του συστήματος των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ισχύοντος Συντάγματος. Τα ατομικά δικαιώματα αποσκοπούν κατ’ αρχάς στη διασφάλιση ενός πεδίου ελεύθερης ύπαρξης και δράσης του ατόμου από αυθαίρετες παρεμβάσεις της κρατικής εξουσίας. Τα κοινωνικά δικαιώματα αφορούν την υποχρέωση της πολιτείας να λαμβάνει θετικά μέτρα για την εξασφάλιση βασικών αγαθών στους πολίτες. Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αναγκαία η παρουσίαση των κοινών βασικών χαρακτηριστικών που ανάγονται στη δομή και τη λειτουργία των σχετικών συνταγματικών διατάξεων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο γίνεται επιλογή και ερμηνευτική προσέγγιση των κυριοτέρων επιμέρους ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία και την ανάλυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, στο μέτρο που αποτελούν το συνταγματικό πλαίσιο συγκρότησης της Κοινωνικής Διοίκησης και της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ØΈννοια και πηγές των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ø Στοιχεία από την ιστορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ø Δομή, λειτουργία και πεδία προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ø Εγγυήσεις τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ø Η αρχή του κοινωνικού κράτους

ΙΙ. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ø Ανάλυση επιμέρους ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων κατά το ισχύον Σύνταγμα

Ατομικά δικαιώματα

  1. i) Η προστασία της αξίας του ανθρώπου

H αρχή της ισότητας των φύλων

Το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στη ζωή της χώρας

Η προστασία της ζωής

Η ελευθερία της κίνησης

Η προστασία της υγείας και της γενετικής ταυτότητας

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση

Η προσωπική ασφάλεια

Η τυποποίηση του ποινικού φαινομένου

Το δικαίωμα του φυσικού δικαστή

Το απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας και η προστασία του ιδιωτικού βίου

Το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης

Κοινωνικά δικαιώματα

Η προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών

Το δικαίωμα στην εργασία

Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν την κλασσική τριπλή διάκριση των συνταγματικών δικαιωμάτων σε ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά ανάλογα με τη νομική τους φύση.

(β) Να περιγράφουν την δομή, την λειτουργία και τα πεδία προστασίας τους.

(γ) Να αναλύουν την κανονιστική εμβέλεια των επιμέρους ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

 

Αξιολόγηση:

Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%)

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Χρυσανθάκης, Χ., 2007, Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου. Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Χρυσόγονος, Κ., 2017, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Δ΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Κατρούγκαλος, Γ., 2006, Τα κοινωνικά δικαιώματα, Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα

Πρόσθετη:

Αλιπράντης Νικήτας, Κατρούγκαλος Γιώργος Σ., Brillat Regis, Κραβαρίτου – Μανιτάκη Γιώτα, Κουκιάδης Ιωάννης Δ., Παπαγεωργίου Ιωάννης Κ., Emane Augustin, Picard Loic, 2008, Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

Κατρούγκαλος, Γ., 2009, Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Α΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη